เลย (ชมคลิป) ทหารพราน 21 เดินเท้าลงพื้นที่ถึงหน้าบ้านเยี่ยมครอบครัวทหารในพื้นที่อำเภอชายแดน 5 จังหวัด


จ.เลย ทหารพราน 21 เดินเท้าลงพื้นที่ถึงหน้าบ้านเยี่ยมครอบครัวทหารในพื้นที่อำเภอชายแดน 5 จังหวัด ในความรับผิดชอบของกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี


วันที่ 24 พ.ค.65 กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี โดย พันเอกอุทัย นิลเนตร ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 21/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 21 อ.เมืองเลย จ.เลย พร้อมนางสิริกัญญา นิลเนตร ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กรมทหารพรานที่ 21 มีนโยบายจัดทำโครงการเยี่ยมครอบครัวทหารในพื้นที่อำเภอชายแดน 5 จังหวัด ในความรับผิดชอบของกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี เดินเท้าลงพื้นที่ถึงหน้าบ้านนำความห่วงใยจากกองทัพบกเข้าพบปะเยี่ยมเยียน สร้างรอยยิ้ม สร้างความสุข ส่งมอบความอบอุ่นทางใจ คลายความกังวลคิดถึงลูกหลานให้กับครอบครัว


เป้าหมายแรก ครอบครัวนางจิตตรา ทุอุทุม อายุ 53ปี บ้านเลขที่ 40 หมู่ 3 บ้านเหมืองแพร่ ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย มารดาของพลทหารณัฐภูมิ นนทะโคตร ทหารกองประจำการ อยู่ระหว่างห้วงทำการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1/65 สังกัดกองทัพบก เหล่าทหารม้า จ.สระบุรี ครอบครัวที่ 2 พลทหาร ทัตพงษ์ ประมวลมา 54 หมู่ 4 บ้านนาท่อน ต.นาพึง อ.นาแห้ว จ.เลย ทหารกองประจำการ สังกัดทหารเรือกองทัพภาคที่ 1 และครอบครัวที่ 3 พลทหาร อนนชัย จันดาหาร 36 หมู่ 3 บ้านนาปูน ต.นามาลา อ.นาแห้ว จ.เลย ทหารกองประจำการ อยู่ระหว่างห้วงทำการฝึกทหารใหม่ สังกัดกองทัพบก เหล่าทหารม้า จ.สระบุรี ซึ่งบิดา-มารดา เสียชีวิตตั่งแต่เด็ก นายกลั่น จันดาหาร อายุ 70 ปี (ปู่) และ นางคำบุญ จันดาหาร อายุ 68 ปี (ย่า) เลี้ยงดูตั้งแต่เล็กๆ จนเติบใหญ่เข้ารับใช้ชาติในปัจจุบัน เพื่อสอบถามความเป็นอยู่ รวมถึงทุกข์สุข ปัญหาความเดือดร้อนต่างๆของครอบครัวของน้องๆพลทหาร เพื่อจะได้เข้าไปให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่
ทั้งนี้เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของกำลังพลและครอบครัวต่อไป รวมถึงได้ส่งมอบน้ำใจเล็กๆเพื่อสร้างสังคมแห่งการให้และแบ่งปันเป็นสิ่งของเครื่องอุปโภค -บริโภคที่จำเป็นให้กำลังใจครอบครัวของทหารกองประจำการทุกเหล่าทัพซึ่งเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการในปีนี้ ถือเป็นการขอบคุณครอบครัวที่ได้ให้บุตรหลานเข้ารับราชการทหารถือเป็นการเสียสละรับใช้ประเทศชาติ ตอบแทนแผ่นดินอย่างมีเกียรติ สมศักดิ์ศรีชายไทย “เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน”


ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย