ร้อยเอ็ด(ชมคลิป)จัดแข่งฟุตบอลนักเรียน(อายุ18 ปี) ชิงชะเลิศ สพม.27 ลีกคัพ 2020 ครั้งที่ 1

ดร.อดุลศักดิ์ บุญเอนก ผอ.สพม.27 ดร.บัณฑิต ประสิทธินอก เลขาธิการสมาคมกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด นายถวายเจริญศรี รอง ผอ.สพม.27 นายธนา โด่งพิมาย รอง ผอ.สพม.27 ร่วมกันแถลงข่าว เตรียมจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนักเรียน มัธยมศึกษา สพม.27 ลีกคัพ 2020 ครั้งที่ 1 ( “1 ” SESAO 27 League Cup 2020) โดยมีผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพม.27 สื่อมวลชน ผู้มีเกียรติ ผู้จัดทีม ผู้ฝึกสอน นักกีฬา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมการแถลงข่าวจำนวนมาก ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด (14 ตุลาคม 2563)

ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผอ.สพม. 27 กล่าวว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในการให้นักเรียน ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ จึงได้ส่งเสริมให้นักเรียนออกกำลังกายโดยการเล่นกีฬาชนิดต่างๆ เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพ พลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด โดยเฉพาะอย่างยิ่งกีฬาฟุตบอล ถือว่าเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมสูงสุดในขณะนี้

ดังนั้น สพม. 27 จึงกำหนดจัดการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน รุ่นอายุ 18 ปี ชิงชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษา สพม. 27 ลีกคัพ 2020 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2563 ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนได้พัฒนาทักษะด้านกีฬาฟุตบอล ทำให้เกิดประสิทธิภาพกับผู้เรียน เสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง สมบูรณ์ ให้ผู้เรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ พัฒนาและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถด้านกีฬาฟุตบอลอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีทักษะทางด้านกีฬาฟุตบอล ได้เข้าร่วมการแข่งขัน พัฒนาทักษะฝีเท้า เรียนรู้กติกา มารยาท ในการเล่นฟุตบอลให้ดียิ่งขึ้น อันจะทำให้นักฟุตบอลเหล่านี้ได้มีโอกาสก้าวไปสู่การเล่นฟุตบอลในลีกอาชีพ และทีมเชาติต่อไป

รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 เงินสด 50,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล/เกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินสด 40,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินสด 30,000 บาท
รางวัลชมเชย อันดับ 1 เงินสด 12,000 บาท
รางวัลชมเชย อันดับ 2 เงินสด 10,000 บาท
รางวัลชมเชย อันดับ 3 เงินสด 8,000 บาท
พร้อมเกียรติบัตร
ทีมมารยาทยอดเยี่ยม จะได้รับถ้วยรางวัล/เกียรติบัตร
นักเตะยอดเยี่ยม จะได้รับถ้วยรางวัล/เกียรติบัตร

ทีมที่มีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ต้องเป็นโรงเรียนในสังกัด สพม.27 และนักกีฬาต้องเป็นนักเรียน ที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนนั้นๆ โดยหนึ่งโรงเรียนสามารถส่งได้ 1 ทีม ในชื่อทีมโรงเรียนตนเอง มีทีมที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้นจำนวน 24 ทีม แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 สาย หาทีมชนะเลิศในแต่ละสาย เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ภายใต้กติกาการแข่งขันฟุตบอล ของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) โดย ใช้เวลาแข่งขันช่วงหลังเลิกเรียน เริ่มตั้งแต่ปลายเดือน ต.ค. 2563-พ.ค. 2564 ภายใต้มาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่กำหนด