ขอนแก่น-แข่งฟุตบอลสื่อ-สา’สุข สัมพันธ์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและขยายความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารสาธารณะ

เมื่อไม่นานนี้ นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น นพ.วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผอ.รพ.สิรินธร จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของ สสจ.ขอนแก่น ทำการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรระหว่างทีมผู้บริหาร สสจ.ขอนแก่น.กับสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น ในโอกาสที่จัดสัมมนาพบปะสื่อมวลชนเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารสาธารณสุข ภายใต้โครงการพัฒนางานสื่อสารความเสี่ยงและสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564 ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งและขยายความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารสาธารณะตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข นำไปสู่การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้แก่ประชาชนที่ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ สนามฟุตบอลเมเจอร์ อารีน่า จังหวัดขอนแก่น.

ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ จ.ขอนแก่น