ขอนแก่น (ชมคลิป) ลำน้ำพองกลับคืนสู่สภาพปกติ “หายเหม็นแล้ว”

น้ำไม่มีกลิ่นเหม็นแล้ว หลังจากที่มีการระบายจากเขื่อนอุบลรัตน์มาพลักดันเศษตะกอน

         วันที่ 9 ตุลาคม 2563 สภาพของลำน้ำพองที่บริเวณหน้าฝายหนองหวาย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ขณะนี้สีของน้ำเริ่มมีสีเหลืองมีสภาพดีขึ้นและกลิ่นเหม็นเริ่มลดน้อยลง แต่ก็ยังคงมีตะกอนสีดำบางส่วนยังคงลอยไปกับน้ำ หลังจากที่มีการเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนอุบลรัตน์ จากวันละ 3 แสนลูกบาศก์เมตร เป็นวันละ 5 แสนลูกบาศก์เมตร ตั้งแต่วันที่ 7 ต.ค. 63 ที่ผ่านมา

            นายณัฐวรรธน์ ถิระวณิชยางกูล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย        กล่าวว่า สภาพน้ำเริ่มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลังจากเขื่อนอุบลรัตน์ได้ระบายน้ำวันละ 5 แสน ทำให้ทางโครงการฯ ได้ประสานไปยังเขื่อนอุบลรัตน์เพื่อให้ระบายน้ำวันละ 5 แสนลูกบาศก์เมตร ออกไปอีกจนถึงสัปดาห์หน้า เพื่อให้สถานการณ์น้ำได้คลี่คลายกลับเข้าสู่ภาวะปกตติ พร้อมการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำจำนวน  11 เครื่อง และกังหันชัยพัฒนา ทำให้ตะกอนในน้ำเจือจางลง พร้อมทั้งการตรวจสอบคุณภาพน้ำทุกชั่วโมง พบว่าค่าออกซิเจนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

ส่วนสาเหตุของน้ำมีกลิ่นเหม็นนั้น จากการรายงานของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 10 ขอนแก่น ได้ระบุว่าเกิดจากตะกอนที่หมักหมนมานานไม่ว่าจะเป็นใบไม้หรือผักตบชวา จากนั้นจึงสร้างปฎิกิริยาไฮโดรเจนซัลไฟด์ หรือแก๊สไข่เน่า เป็นสารประกอบที่มีสูตรเคมีเป็น H2S ไม่มีสี, เป็นพิษ และเป็นแก๊สไวไฟ มีกลิ่นเน่าเหม็นคล้ายไข่เน่า บ่อยครั้งเป็นผลจากแบคทีเรียย่อยสลายซัลไฟต์ในสารอนินทรีย์ในสภาวะขาดออกซิเจน เช่นใน หนองน้ำและท่อระบายน้ำ และเมื่อมีน้ำที่เกิดจากฝนตกหนักติดต่อกัน ทำให้ตะกอนที่อยู่ก้นล้ำน้ำฟุ้งกระจายขึ้นมา ซึ่งทำให้มีกลิ่นแต่ไม่ทำให้สัตว์น้ำตายแต่อย่างใด

            ขณะที่เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 ขอนแก่น ได้ลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำ ที่บริเวณคลองไส้ไก่ที่จะไหลลงสู่บึงโจดก่อนจะไหลลงลำน้ำพอง พบว่าค่าออกซิเจนในน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี ขณะที่น้ำในบึงโจดไม่สามารถระบายลงลำน้ำพองได้ เพราะเนื่องจากมีการก่อสร้างประตูระบายน้ำ.