ศรีสะเกษ-รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานทอดกฐินสามัคคีมหากุศล ถวายวัดศรีสมบูรณ์รัตนราม สืบสานประเพณีวัฒนธรรม


เมื่อวันที่ 3 ต.ค. ที่วัดศรีสมบูรณ์รัตนาราม บ้านหนองแคน ต.สำโรง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ พระราชกิตติรังษี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายจักกฤศฎิ์ พาราพันธกุล รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีทอดถวายผ้าพระกฐินไตรเอก ของเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณยก ที่ทรงโปรดประทาน ให้นายกฤกษวัฒก์ อังศุวิทยา นำทอดถวายที่วัดศรีสมบูรณ์รัตนาราม โดยมี พระครูวินัยธรศักดิ์มนตรี ปภัสโร หรือพระอาจารย์โชติ เจ้าอาวาสวัดศรีสมบูรณ์รัตนาราม พร้อมด้วย พล.อ.นิรุทธ เกตุสิริ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ นายประเสริฐ หวังรัตนปราณี ที่ปรึกษาคณะกรรมมาธิการคมนาคม วุฒิสภา นายสุกิจ เหลืองสกุลไทย นายอำเภออุทุมพรพิสัย พุทธศาสนิกชน ศิลปินดารา น้องร้อง นักแสดง นำโดย ดามพ์ ดัสกร, ลูกนก สุภาพร ศิษยานุศิษย์และชาวบ้านในพื้นที่ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก


ทั้งนี้ภายในงานมีกิจกรรมพิธีประกอบด้วย พิธีบูชาไฟพญานาค รำบวงสรวงปู่นาคา-ย่านาคี บายศรีสู่ขวัญเปิดทรัพย์นาคเศรษฐีหนุนดวง ปฏิบัติธรรมตลอดทั้งคืน พิธีบวงสรวงเบิกฤกษ์ไหว้ครูบูรพาจารย์ พิธีทอดกฐินสามัคคีมหากุศล 84,000 พระธรรมขันธ์กองๆละ 108 บาท และพิธีไหว้ครูบูรพาจารย์ครอบเศียรเสริมบารมี ทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมในช่วงเทศกาลวันออกพรรษา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวต่อไป.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ // รายงาน