หนองบัวลำภู(ชมคลิป)รมช.เกษตรฯ ลงพื้นที่ติดตามและมอบนโยบาย โครงการ ‘ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน”

รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อติดตามและมอบนโยบาย โครงการ ‘ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน” มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) จังหวัดหนองบัวลำภู มอบบัตรดินดี บ่อน้ำบรรเทาภาชนะขาดแคลนน้ำ และพันธุ์พืชปรับปรุงบำรุงดิน ให้หมอดินและเครือข่าย พร้อมเปิดการประชุมสัมมนาการบริหารงบประมาณโขง เลย ชีมูล เพื่อความสมบูรณ์ของคนอีสาน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 1 ตค.63 ณ ห้องประชุมอนาลโย ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 243/2563 เรื่อง มอบหมายให้รัฐมนตรีรับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัด โดยคำสั่งดังกล่าว พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับผิดชอบจังหวัดพะเยา จังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดเชียงราย

โดยมี นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รอง ผวจ.รักษาราชการ ผวจ.หนองบัวลำภู พร้อม นายเวียงชัย แก้วพินิจ รอง ผวจ.หนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมอดินอาสา ชาวบ้านที่เดินทางมารับหนังสือสำคัญ สปก.-401 จำนวน 150 ราย ในขณะเดียวกันมี นางศรัณยา สุวรรณพรหมประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู อดีต ผู้สมัคร สส.พรรคพลังประชารัฐ ร่วมให้การต้อนรับ

ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบนโยบายและแนวทางการพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภู ภายใต้แนวทาง ได้นำเสนอแนวทางสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน เพื่อให้การใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้มีความมั่นคงภายใต้มาตรการครอบคลุมทั้ง 6 ด้าน ซึ่งในปีงบประมาณ 2564 ได้กำหนดภารกิจไว้ 4 ด้าน คือการจัดที่ดินชุมชน(คทช.) การจัดทำแผนการใช้ที่ดินตำบล เกษตรทฤษฎีใหม่ และการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำด้วยบ่อจิ๋ว และอื่นๆภายใต้กรอบแผนงานและกิจกรรมที่กรมให้การสนับสนุนการขับเคลื่อน ดิน น้ำ ป่า เพื่อให้เกษตรกรรมแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ ของพี่น้องฐานรากตามแนวทาง ‘”Nongbualumphu Model”

ด้านนายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดิน กล่าวว่าสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีแผนงานการจัดที่ดินทำกินให้เกษตรกร จำนวนทั้งสิ้น 63,000 ราย ประกอบด้วย ที่ดินเกษตรกรรม จำนวน 48,000 ราย ที่ดินชุมชน จำนวน 15,000 รายทั้งนี้ ในส่วนของจังหวัดหนองบัวลำภู มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเป็นเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน 6 อำเภอ เนื้อที่1,182,958 ไร่ พื้นที่ดำเนินการ จำนวน 973,551 ไร่ และ จัดให้เกษตรกรไปแล้ว จำนวน 953,497 ไร่ คงเหลือเนื้อที่ประมาณ 20,054 ไร่
ในส่วนของที่ดินแปลงเกษตรกรรม จำนวน 50,737 ราย 63,248 แปลง เนื้อที่937,406 ไร ที่ดินแปลงที่อยู่อาศัย จำนวน 31,920 ราย 34,735 แปลง เนื้อที่ 16,091 ไร่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส.ป.ก.หนองบัวลำภู ดำเนินการจัดที่ดินได้ ทั้งสิ้น 11,499 ราย 1,585 แปลง เนื้อที่ดิน 11,712-0-04 ไร่ แบ่งเป็น ที่ดินแปลง เกษตรกรรม จำนวน 920 ราย 968 แปลง เนื้อที่ 11,403-0-82 ไร่ ที่ดินแปลง ชุมชน จำนวน 579 ราย 617 แปลง เนื้อที่ 308-3-22 ไร่ จากนั้น ร้อยเอกธรรมมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) ให้แก่เกษตรกร จำนวน 150 ราย
หลังจากนั้น ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบบัตรดินดี บ่อน้ำบรรเทาภาชนะขาดแคลนน้ำ 1,000 บ่อ และพันธุ์พืชปรับปรุงบำรุงดิน จำนวน 60 ตันให้หมอดินและเครือข่ายใช้เป็นเครื่องมือตอบสนองนโยบายของรัฐบาลต่อไป และโดยก่อนหน้านั้น รมช.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาการบริหารงบประมาณโขง เลย ชีมูล โดยแรงโน้มถ่วง เพื่อความสมบูรณ์ของคนอีสาน ของคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฏร โดยผู้แทนกรมชลประทาน ถึงความเป็นมาของโครงการให้กับเกษตรกรในเขตพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ณ โรงแรมณัฐพงษ์แกรนด์ หนองบัวลำภู
ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู