ขอนแก่น(ชมคลิป)ชาวบ้านห้วยชัน ตำบลศิลา รวมกลุ่มทำปลานิลแดดเดียวขาย สร้างรายได้มากกว่า 3 หมื่นบาทต่อคน

           วันที่ 1 ตุลาคม 2563 แม่บ้านกลุ่มปลานิลแดดเดียวบ้านห้วยชัน หมู่ที่ 4 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น กำลังแล่เนื้อปลานิลสด เพื่อแยกเนื้อปลาและก้างปลาออกจากกัน แล้วนำเนื้อปลาที่ไม่มีก้างไปล้างทำความสะอาด นำไปหมักใส่เครื่องปรุงตามสูตรเด็ดของทางกลุ่มแม่บ้าน โดยเกลือที่ช้ แล้วนำไปตากแดดเพื่อให้ได้ปลานิลแดดเดียวที่มีรสชาติกลมกล่อมถูกใจผู้บริโภค

            นางอุดม  จุ้มอังวะ ประธานกลุ่มปลานิลแดดเดียวบ้านห้วยชัน เล่าว่า ได้เริ่มก่อตั้งกลุ่มเมื่อปี 2560 มีสมาชิกเริ่มต้นเพียง 5 คน จนปัจจุบันมีสมาชิกของกลุ่มเพิ่มขึ้นเป็น 26 คน พื้นที่บ้านห้วยซันเป็นหมู่บ้านที่อยู่ติดกับลำน้ำพอง ว่างเว้นจากการทำนา ชาวบ้านก็จะหาจับปลาตามธรรมชาติ โดยวิธีตามภูมิปัญญาชาวบ้าน แล้วนำปลามาแปรรูปเพื่อถนอมอาหาร จนกลายเป็นปลานิลแดดเดียวที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภค จนมีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาสนับสนุนงบประมานจากกองทุนบทบาทสตรีจังหวัดขอนแก่น ปี 2561 เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ปัจจุบันทางกลุ่มสามารถคืนเงินทุนก้อนนี้ได้หมดแล้ว ทำให้สามารถผลิตปลาแดดเดียวได้จำนวนมาก ซึ่งได้วางจำหน่ายในศูนย์ค้าปลีกของจังหวัดขอนแก่น รวมทั้งตลาดประชารัฐ ตลาดน่าชม ถนนคนเดินเทศบาลนครขอนแก่น โดยจำหน่ายในราคากิโลกรัมละ 220 บาทต่อถุงน้ำหนัก 500 กรัม ปลานิลแดดเดียวแบบไร้ก้าง จำหน่ายกิโลกรัมละ 250 บาท ขณะนี้ยอดจำหน่ายในแต่ละวันสร้างรายได้เป็นอย่างดี จนทำให้สมาชิกในกลุ่มมีรายได้ประมาน 30,000 บาทต่อคน.