(ชมคลิป)จังหวัดเลยเปิดภูกระดึงส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นหลังปิดกว่า 7 เดือนวิกฤติ โควิด-19


วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธาน พิธีเปิดการท่องเที่ยวและพักแรมบนยอดภูกระดึง มีหัวหน้าส่วนราชการ นักท่องเที่ยว พ่อค้าและประชาชนร่วมงาน
นายสมบัติพิมพ์ ประสิทธิ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึงกล่าวว่า อุทยานแห่งชาติภูกระดึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเลย เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของประเทศไทย

มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีพื้นที่รับผิดชอบจำนวน 217,576.25 ไร่ กล่าวคือเป็นภูเขาหินทรายสูงใหญ่โดดเด่น และมีส่วนยอดตัดเป็นพื้นราบบนยอดเขาอันกว้างใหญ่ พื้นที่ประมาณ 60 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 37,500 ไร่ มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม ประกอบด้วย หน้าผา น้ำตก ทุ่งหญ้าป่าสน ไม้ดอกนานาพันธุ์ และสัตว์ป่านานาชนิด จากความสวยงาม และความมหัศจรรย์ของภูกระดึงสามารถดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ให้เดินทางมาท่องเที่ยวภูกระดึงเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะช่วงที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ติดต่อกันหลายวัน จะมีนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวและพักแรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งในทุกๆปี อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จะเปิดการท่องเที่ยวและพักแรมบนภูกระดึง เป็นเวลา 8 เดือน

โดยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนพฤษภาคม และปิดการท่องเที่ยวเป็นเวลา 4 เดือน คือตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายนของทุกปี แต่สำหรับปีนี้เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จึงปิดการท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2563 เป็นเวลา 6 เดือน ตามประกาศกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ฉบับลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่องปิดการท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติและวนอุทยานทุกแห่ง จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
ในวันนี้ ฤดูกาลท่องเที่ยวได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง อุทยานแห่งชาติภูกระดึงได้ร่วมกับอำเภอภูกระดึง จัดงานพิธีเปิดการท่องเที่ยวและพักแรมบนยอดภูกระดึงประจำปี การท่องเที่ยว 2564 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติภูกระดึง กระตุ้น และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติภูกระดึง ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้รู้จักกันอย่างแพร่หลาย อันจะส่งผลให้เกิดการขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น โดยได้มีการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) รวมถึงการต้อนรับนักท่องเที่ยว ทั้งด้านอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่พัก ร้านอาหาร การบริการหาบสัมภาระของลูกหาบ และด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวพร้อมให้ความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อม และความสะอาด โดยขอความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการงดใช้โฟมและพลาสติกในเขตอุทยานแห่งชาติ


ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย