หนองบัวลำภู-อำเภอศรีบุญเรือง เมืองทูบีฯมีชัย 3 รางวัล


เฉียดฉิว 1 ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ปี 2563 : ครบรอบ 18 ปี TO BE NUMBER ONE ณ HALL 4 อาคาร FORUM เมืองทองธานี

วันนี้(18 กย.63)ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากนายสุภโชค พนาลิกุล นายอำเภอศรีบุญเรือง ว่าจากการที่กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ปี 2563 : ครบรอบ 18 ปี TO BE NUMBER ONE ระหว่างวันที่ 15- 17 กันยายน 2563 ณ HALL 4 อาคาร FORUM เมืองทองธานี โดยมีชมรม TO BE NUMBER ONE ทั่วประเทศเข้าร่วมประกวดผลงาน

ในส่วนของจังหวัดหนองบัวลำภู นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นหัวหน้าคณะในการนำเสนอผลงาน ในระดับประเทศ และมีชมรม TO BE NUMBER ONE ที่เข้าร่วมประกวดในปีนี้ถึง 9 ชมรม ประกอบด้วย ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ ชมรม TO BE NUMBER ONE อำเภอศรีบุญเรือง ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู ชมรม TO BE NUMBER ONE บ้านกุดเต่า ชมรม TO BE NUMBER ONE บ้านหนองแก ชมรม TO BE NUMBER ONE บ้านโคกล่าม อบต.นากอก ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ และ ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดหนองบัวลำภู

ซึ่งแต่ละชมรมเข้านำเสนอผลงานเพื่อเป็นการรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบไม่ว่าจะเป็น จังหวัด TO BE NUMBER ONE จังหวัดหนองบัวลำภู รักษามาตรฐานพร้อมเป็น ยอดเพชรปีที่ 2 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร รักษามาตรฐานพร้อมเป็นยอดเพชรปีที่ 4 ชุมชนกุดเต่า รักษามาตรฐานพร้อมเป็นยอดเพชรปีที่ 3 ชุมชนหนองแก รักษามาตรฐานพร้อมเป็นยอดเพชรปีที่ 2 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ รักษามาตรฐานพร้อมเป็น ระดับเพชรปีที่ 3 ชุมชนบ้านโคกล่าม อบต.นากอก รักษามาตรฐานพร้อมเป็นระดับเงินปีที่ 3 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ รักษามาตรฐานพร้อมเป็น ระดับเงินปีที่ 1 และในขณะที่ระดับดีเด่น ได้แก่อำเภอศรีบุญเรือง และ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่ง จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นจังหวัดเดียวของประเทศไทยที่มีรางวัลการันตีชมรม TO BE NUMBER ONE มากที่สุดของประเทศ

นายอำเภอศรีบุญเรือง กล่าวเพิ่มเติมว่าอำเภอศรีบุญเรือง ส่งเข้าร่วมประกวดถึง 4 ชมรมและได้รับรางวัลมา 3 ชมรมเฉียดฉิวแค่ 1 ชมรมเท่านั้น สำหรับผลการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในระดับประเทศแต่ละประเภท ประจำปี 2563 จังหวัดหนองบัวลำภู คว้ามา 6 รางวัลประกอบด้วย อำเภอ TO BE NUMBER ONE ศรีบุญเรือง ระดับดีเด่น ลำดับที่ 3 ของประเทศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร อำเภอศรีบุญเรือง รักษามาตรฐานเป็นต้นแบบยอดเพชรปีที่ 4 ชุมชนบ้านกุดเต่า อำเภอเมืองหนองบัวลำภู รักษาเป็นต้นแบบยอดเพชรปีที่ 3 ชุมชนหนองแก อำเภอศรีบุญเรือง รักษามาตรฐานเป็นต้นแบบยอดเพชรปีที่ 2 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ อำเภอนากลาง รักษามาตรฐานเป็นต้นแบบเพชรปีที่ 3 และโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ อำเภอสุวรรณคูหา รักษามาตรฐานเป็นต้นแบบเงิน อันดับที่ 5 ในขณะที่ชมรมที่ยังคงรักษามาตรฐานเดิมในปีนี้ได้แก่ชมรม จังหวัด TO BE NUMBER ONE หนองบัวลำภู ชมรมTO BE NUMBER ONE ชุมชนโคกล่าม อบต.นากอก อำเภอศรีบุญเรือง และ ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู

ในขณะที่ นายวุฒิพงษ์ นิลนามะ นายก อบต.นากอก ประธานที่ปรึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบ้านโคกล่าม องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก กล่าวว่าชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบ้านโคกล่าม องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อำเภอศรีบุญเรืองที่ส่งเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้เป็นประเภทชุมชนในกลุ่มต้นแบบระดับเงิน อบต.นากอก ถึงแม้นจะพลาดรางวัลที่จะขยับขึ้นเป็นต้นแบบมาตรฐานในระดับทอง ในปีนี้ ก็ถือได้ว่าทีมงานทุกคนได้ทำหน้าที่ดีที่สุด และพร้อมที่จะขับเคลื่อนในปีต่อไปในอันที่จะมุ่งมั่น สร้างสรรค์ ดึงพลังเยาวชน คนทูบีฯ เพื่อจะผลักดัน ก้าวสู่วัน ที่สำเร็จ เก่ง เจ๋ง ที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน นายวุฒิพงษ์ฯนายก อบต.นากอก กล่าวในท้ายที่สุด

ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู