กาฬสินธุ์(ชมคลิป)ชูชุมชนหนองแวงภูปอต้อนรับนักท่องเที่ยวนิวนอร์มอลรับไฮซีซั่น


ชุมชนท่องเที่ยวหนองแวงภูปอ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ต่อยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี ของดีบ้านฉัน ช่วงหลังผ่อนปรนโควิด-19 เป็นชุมชนที่มีศักยภาพ พร้อมเปิดประตูบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยวนิวนอร์มอลรับไฮซีซั่น และโชว์กิจกรรมนอนนากินปลา นอนซุ้มฟังเสียงสนูว่าว ข้าวใหม่ปลามัน ให้นักท่องเที่ยวดื่มด่ำประทับใจ ในรูปแบบเที่ยวสุขใจ สไตล์ภูปอ
ที่พุทธสถานภูปอหรือวัดอินทร์ประทานภูปอ ต.ภูปอ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นายนิยม สารปรัง ประธานชุมชนท่องเที่ยวหนองแวงภูปอ พร้อมด้วยนายกิตติ แก้วการี สท.ภูปอ และผู้นำชุมชน ร่วมต้อนรับนักท่องเที่ยวและสื่อมวลชน ที่เดินทางสักการะขอพรพระพุทธไสยาสน์ภูปอ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปโบราณปางไสยาสน์ ฝีมือช่างสมัยทวารวดี สันนิษฐานอายุประมาณ 1,500 ปี จำหลักบนหน้าผา 2 องค์ เป็นที่เคารพบูชาของชาว จ.กาฬสินธุ์และใกล้เคียง โดยองค์แรกประดิษฐานอยู่บนเชิงเขาทางขึ้น องค์ที่ 2 ประดิษฐานอยู่บนภูปอ นอกจากนี้ภูปอยังมีทิวทัศน์ตามธรรมชาติที่สวยงาม เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจอย่างยิ่ง
จากนั้นนายนิยม สารปรัง ประธานชุมชนท่องเที่ยวหนองแวงภูปอ นำคณะนักท่องเที่ยว สื่อมวลชน เดินทางกราบไหว้ศาลหลักบ้านหนองแวงภูปอ และฟาร์มเทพสถิตย์ แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตามศาสตร์พระราชา และผลิตภัณฑ์ผ้าลายยางกล้วย ซึ่งเป็นงานฝีมือจากผ้าฝ้าย ที่ผ่านการถักทอเป็นผืนผ้า จากนั้นนำมาประดับลายให้สวยงามด้วยยางกล้วยผสมดินเหนียว แล้วนำมาตัดเย็บเป็นเสื้อพื้นเมือง สวมใส่ได้ทั้งหญิงและชาย ซึ่งล่าสุดตัดเย็บเป็นผลิตภัณฑ์หน้ากากผ้าอนามัย สวมใส่ป้องกันเชื้อโควิด-19
นายนิยม สารปรัง ประธานชุมชนท่องเที่ยวหนองแวงภูปอกล่าวว่า ตามที่สำนักงานพัฒนาชุมชน อ.เมืองกาฬสินธุ์ ร่วมกับส่วนราชการ ผู้นำชุมชน จัดโครงการหมู่บ้าน/ชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี ของดีบ้านฉัน ในปี 2561 ที่ผ่านมา และมีการต่อยอดขยายผล ซึ่งชุมชนหนองแวงภูเป็นอีกชุมชนหนึ่งที่มีศักยภาพ ที่จะเปิดประตูบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและต่างประเทศได้อย่างเต็มตัว โดยเฉพาะบ้านหนองแวง ต.ภูปอ ได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งมีความเข้มแข็งและมีผลิตภัณฑ์ชุมชนมากมาย เช่น แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มอาชีพทำขนมพื้นบ้าน สิ่งทอ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงโบราณคดีที่พุทธสถานภูปอ หรือวัดอินทร์ประทานพร และมีจุดเช็คอิน มุมถ่ายภาพที่สวยงาม ซึ่งมีการจัดแสดงรอการมาเยือนของนักท่องเที่ยวและมีจำหน่ายตลอดปี ทำให้ชาวบ้านมีรายได้เสริมเข้าครัวเรือนได้เป็นอย่างดี
นายนิยมกล่าวอีกว่า จากการที่ชุมชนหนองแวงภูปอเป็นอีกชุมชนหนึ่งที่มีศักยภาพนั้น มีพื้นฐานคือความสามัคคี ยึดมั่นในวัฒนธรรมอันดีงามอย่างเหนียวแน่น อย่างไรก็ตาม นับแต่ปี 2561 เป็นต้นมาในระยะ 2 ปี ชุมชนท่องเที่ยวภูปอเริ่มเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวในวงกว้าง โดยมีคณะนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมของดี เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน และพักแรมที่โฮมสเตย์อย่างต่อเนื่อง ทำให้ชุมชนมีรายได้เป็นอย่างดี แต่พอต้นปี 2563 เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จึงทำให้บรรยากาศการท่องเที่ยวซบเซาไประยะหนึ่ง ขณะเดียวกันในชุมชนเราก็มีการพัฒนาศักยภาพในทุกด้าน เพื่อให้เกิดการต่อยอดและเกิดความต่อเนื่อง
“กระทั่งสถานการณ์ของเชื้อโควิด-19 ผ่อนปรน จึงมีความพร้อมที่จะเปิดประตูบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยวนิวนอร์มอลรับไฮซีซั่น ในรูปแบบ “เที่ยวสุขใจ สไตล์ภูปอ” เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและสร้างรายได้เข้าชุมชนในฤดูท่องเที่ยวหน้าหนาวและยาวไปถึงหน้าร้อน โดยเน้นบรรยากาศเรียบง่าย เป็นธรรมชาติ สร้างบรรยากาศเป็นกันเองให้กับนักท่องเที่ยวและชาวบ้าน โดยมีกิจกรรมนอนนากินปลา นอนซุ้มฟังเสียงสนูว่าว ข้าวใหม่ปลามัน ให้นักท่องเที่ยวดื่มด่ำประทับใจ จึงขอเชิญชวนมาท่องเที่ยว และสัมผัสความเป็นพื้นบ้านอีสาน โดยเฉพาะรับประทานอาหารพื้นเมือง ที่ชุมชนหนองแวงภูปอโดยพร้อมเพรียงกัน” นายนิยมกล่าว