ขอนแก่น – อาชีวศึกษาเอกชน จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการ 3 ม. มีงาน มีเงิน มีวุฒิ กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่

นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายจักราวุธ สอนโกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น นายประภาส พรหมคำบุตร จัดหางานจังหวัดขอนแก่น ดร.ประเสริฐ กลิ่นชู นายกสมาคมนายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ดร.สำรวย มหาพราหมณ์ อุปนายกสมาคมฯ ผศ.ดร.เกรียงไกร ปัญญาประเสริฐกุล ประธานอาชีวศึกษาเอกชน นายชาญณรงค์ บุริสตระกูล ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น นายปาณชัย สุวรรณวานิช รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น และตัวแทน บริษัท ซีพีแรม จำกัด บริษัทซีพีออลล์ จำกัด บริษัทซี.เจ.เอ็กซ์เพรสกรุ๊ป จำกัด บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมจัดเสวนาหัวข้อ “แนวทางการพัฒนากำลังคนสู่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงการ ๓ ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม)” ก่อนจัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) โครงการ ๓ ม. กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ พร้อมแถลงข่าว การขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดขอนแก่นสู่การเป็น Smart and Mice City กับโครงการ ๓ ม. ณ โรงแรมคอนวีเนี่ยน จังหวัดขอนแก่น

ดร.ประเสริฐ กลิ่นชู นายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การ MOU 3 ม. ที่จังหวัดขอนแก่น สืบเนื่องมาจากวันที่ 19 มกราคม ที่ผ่านมา นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และนางตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงนาม MOU โครงการหางานให้กับนักเรียน หรือโครงการเรียนแล้วมีงานทำ ที่จังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดแรก ได้รับความร่วมมือจากสภาอุตสาหกรรม หอการค้าของจังหวัดขอนแก่น หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัทใหญ่ ๆ ในจังหวัดขอนแก่น ที่จะให้นักเรียนที่จบ ม.6 ที่ไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือ และไม่มีโอกาสทำงาน จากปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจ ปัญหาเรื่องโควิด-19 ปัญหาเรื่องครอบครัวที่ไม่มีเงินไม่มีงาน ทำให้นักศึกษาเหล่านี้ จะเป็นปัญหาของสังคมต่อไป ทางสมาคมฯ จึงร่วมกับอาชีวะขอนแก่น ดำเนินโครงการนี้เพื่อให้นักเรียนที่จบ ม.6 ปีการศึกษา 2564 ได้มีโอกาสได้ทำงานต่อไป

“รูปแบบการดำเนินโครงการตอนนี้ก็จะมีของ สพม.25 ได้เข้ามาร่วมโครงการด้วย หมายความว่า โรงเรียนอาชีวะเอกชนต้องไปแนะแนวนักเรียนที่อยู่ม.6ที่จะจบในจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้นักเรียนได้ทราบว่าทางเลือกของเขาเมื่อจบ ม.6 แล้ว เขาจะเรียนต่อหรือทำงาน แต่สำหรับคนที่ไม่เรียนต่อและไม่รู้จะทำงานที่ไหนก็ให้มาเข้าโครงการนี้ และสามารถทำงานได้ เมื่อทำงานแล้วโอกาสที่จะเรียนในช่วงของวันหยุดก็สามารถจะเรียนในอาชีวะเอกชนหรือของภาครัฐก็ได้

สำหรับตำแหน่งงานว่าง โครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีการศึกษาเพิ่ม) สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น ณ วันที่ 19 มกราคม 2564 มีบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งหมด 5 บริษัท บริษัท แม็กซิม่า อิเทคทรอนิคส์ จำกัดตำแหน่ง 20 อัตรา บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด ตำแหน่ง 100 อัตรา บริษัท ซีพีแรม จำกัด ขอนแก่น ตำแหน่ง 200 อัตรา บริษัท ไนซ์ แอพพาเรล จำกัด ตำแหน่ง 200 อัตรา และบริษัท ไอซีอีแอนด์เอ (ประเทศไทย) จำกัดตำแหน่ง 50 อัตรา รวม 5 บริษัท ตำแหน่ง 570 อัตรา