อุดรธานี – ร.13 พัน.1 นำกำลังเข้าพัฒนาโรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหิน

พันโท เศรษฐสิทธิ์ พวงบานเย็น ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 ได้จัดกำลังพลร่วมกิจกรรม “ จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน ” ร่วมกับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหิน ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ โดยการทาสีกำแพงของโรงเรียนฯซึ่งสีเดิมมีสภาพเก่า ซีด ไม่สวยงาม เนื่องจากผ่านการใช้งานมานาน และได้ดำเนินการทำความสะอาด พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน และพื้นที่เขตสุขาภิบาลบริเวณโดยรอบให้สะอาดและมีทัศนียภาพที่สวยงาม จากการดำเนินการจัดกิจกรรมฯดังกล่าว ทำให้กำแพงของโรงเรียน และพื้นที่บริเวณโดยรอบมีความสะอาด และมีทัศนียภาพที่สวยมากยิ่งขึ้น จากการที่กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 ได้จัดกำลังพลเข้าดำเนินการทาสีกำแพงและพัฒนาเขตสุขาภิบาลของโรงเรียน ทำให้คณะครูอาจารย์และนักเรียน มีความรู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก และได้กล่าวขอบคุณกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 ที่ได้จัดกำลังพลเข้ามาพัฒนาโรงเรียนในครั้งนี้ ซึ่งหน่วยได้รับการต้อนรับจากคณะครูอาจารย์ของโรงเรียนเป็นอย่างดี

ข้อมูลภาพข่าว    ร.ต.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13