ขอนแก่น(ชมคลิป)ปฏิมากรรมน้อยจากเมืองน้ำดำคว้า3รางวัลงานปั้นรูปสัตว์นูนสูง สวนสัตว์ขอนแก่น เพื่อคนพิการ

     วันที่ 4 กันยายน 2563 ที่สวนสัตว์ขอนแก่นจัดการแข่งขันประกวดปั้นรูปสัตว์นูนสูง โครงการ “สัตว์ป่า..คืนดวงตาให้น้อง” ปีที่ 3 ซึ่งมีนักเรียนจากหลายโรงเรียนในภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคเหนือ เข้าร่วมแข่งขันการประกวดปั้นรูปสัตว์นูนสูงเป็นจำนวนมาก

          นายธนชน เคนสิงห์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น กล่าวว่า ทางฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์ขอนแก่น    ได้จัดโครงการ“สัตว์ป่า..คืนดวงตาให้น้อง” ปีที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 เป็นกิจกรรมการผลิตสื่อการเรียนรู้ ประเภทรูปปั้น โดยมีน้องๆนักเรียนได้ร่วมกันแสดงความสามารถ แข่งขันประกวดปั้นรูปสัตว์ ชนิดนูนสูง จำนวน 5 ชนิด ได้แก่ รูปปั้นฮิปโปโปเตมัสแคระ ฮิปโปโปเตมัส หนูยักษ์คาปิบาร่า เมียร์แคท และเฟนเน็คฟ็อกซ์

           ซึ่งรูปปั้นดังกล่าวที่ชนะการแข่งขันจะนำไปติดตั้งควบคู่กับอักษรเบรลล์ ณ ส่วนจัดแสดงสัตว์แต่ละชนิด รูปปั้นดังกล่าวจะเป็นตัวกลางหรือช่องทางการถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะประสบการณ์ จากแหล่งเรียนรู้ไปสู่ผู้เรียน ทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อนักท่องเที่ยวที่เป็นคนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ซึ่งคนกลุ่มนี้ที่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงโอกาสการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ทางสังคมโดยเฉพาะการท่องเที่ยว และคนกลุ่มนี้มีความฝันที่จะได้สัมผัสแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ

            ดังนั้น การสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นต่อสังคม กิจกรรมนี้เป็นไปตามแผนการศึกษาขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ ให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและสัตว์ป่า

              ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น กล่าวต่ออีกว่า ในกิจกรรมครั้งนี้ มีน้องๆ นักเรียน ให้ความสนใจเข้าร่วมแข่งขันการประกวดปั้นรูปสัตว์ จำนวน 33 ทีม จากสถาบันต่างๆ ได้แก่ อีสาน 8 จังหวัด กาฬสินธุ์ มหาสารคาม หนองบัวลำภู นครราชสีมา เลย สกลนคร อุดรธานี และขอนแก่น  ภาคเหนือตอนล่าง 2 จังหวัด  เพชรบูรณ์ และกำแพงเพชร และแต่ละทีมต้องปั้นรูปสัตว์ให้ครบทั้ง 5 ชนิด ตามที่กำหนด และพิจารราตัดสินการประกวดเป็นรางวัลชนะเลิศ รางวัลเดียวในงานปั้นแต่ละชนิด

                รางวัลชนะเลิศ รางวัลละ 10,000 บาท  พร้อมโล่รางวัล ให้กับผู้ชนะการประกวด รางวัลที่ 2 รางวัลละ 5,000 บาทและเกียรติบัตร และรางวัลที่ 3 รางวัลละ 3,000 บาท และเกียรติบัตร ให้กับน้องๆ นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ รวมรางวัลมูลค่าทั้งสิ้น 100,000 บาท ทั้งนี้ สำหรับผลงานที่ชนะเลิศ ได้แก่

-รูปปั้นฮิปโปโปเตมัสแคระ เป็นผลงานจากโรงเรียนบ้านนาคู พัฒนา กรป กลางอปถัมภ์ จ.กาฬสินธุ์

– รูปปั้นฮิปโปโปเตมัส ผลงานจากโรงเรียนขาณุวิทยา กำแพงเพชร

-รูปปั้นคาปิบาร่า ผลงานจากโรงเรียนกาฬสินธุ์ พิทยาสรรพ์

-รูปปั้นเมียร์แคท ผลงานจากโรงเรียนหนองหินวิทยาคม จังหวัดเลย

-รูปปั้นเฟนเน็คฟ็อกซ์  ผลงานจากโรงเรียนกมลาไสย จังหวัดกาฬสนธุ์

                   ผลงานที่ได้จากการประกวดสวนสัตว์ขอนแก่นก็จะนำไปเป็นสื่อการเรียนรู้ให้กับผู้ด้อยโอกาสและผู้บกพร่องทางการมองเห็น รูปปั้นนูนสูงนี้จะเป็นตัวกลางในการถ่ายทององค์ความรู้ ทักษะประสบการณ์ จากแหล่งเรียนรู้ไปสู่ผู้เรียนและนักท่องเที่ยวที่มีความต้องการพิเศษ (คนตาบอด) ได้สัมผัสและเรียนรู้ต่อไป.