ศรีสะเกษ- มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯมอบสิ่งของพระราชทานฯแก่ผู้ประสบอัคคีภัยไฟไหม้บ้านทั้งหลัง


เมื่อเร็วๆนี้ ที่บ้านเลขที่ 67 หมู่ที่ 10 ต.หนองกุง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้แก่ นายบุญธรรม ศรีใส อายุ 56 ปี เจ้าของบ้าน ผู้ประสบอัคคีภัย ไฟไหม้บ้านทั้งหลัง นายบุญประสงศ์ นวลสายย์ หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ ในฐานะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายบรรเทาทุกข์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัด พร้อมด้วย พล.ต.ต.สันติ เหล่าประทาย ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับและร่วมพิธี
นายบุญประสงศ์ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 31 ส.ค. เวลา 11.00-12.00 น. ที่ผ่านมา ได้เกิดอัคคีภัย ไฟไหม้บ้านทั้งหลัง ที่บริเวณบ้านหลังดังกล่าว ทำให้ที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายทั้งหลัง จำนวน 1 หลัง และทรัพย์สินอื่น ๆ ได้รับความเสียหาย ราษฎรได้รับความเดือดร้อน จำนวน 1 ครัวเรือน 3 คน ซึ่งเป็นบ้านของ นายบุญธรรม ศรีใส อายุ 56 ปี ประกอบอาชีพทำนา
ซึ่งในวันนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัด โดยนายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด ได้อนุมัติเงิน จำนวน 33,000 บาท พร้อมอนุมัติเงินในการจัดซื้อเครื่องครัว เครื่องนอน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในครั้งนี้ และมีหน่วยงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ประกอบด้วย สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ มอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยบ้านเสียหายทั้งหลัง จำนวน 5,000 บาท พร้อมสิ่งของ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน แก่ผู้ประสบภัยบ้านเสียหายทั้งหลัง จำนวน 5,000 บาท
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ มอบสิ่งของสำรองจ่าย (เครื่องนุ่งห่ม) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ดำเนินการสำรวจความเสียหายและจะดำเนินการให้การช่วยเหลือเป็นค่าวัสดุซ่อมแซมหรือก่อสร้างที่อยู่อาศัยประจำได้รับเสียหายทั้งหลัง เป็นเงิน 33,000 บาท ตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ในการนี้ อำเภอ/อปท. จัดหาที่พักชั่วคราวโดยใช้ศาลาประชาคมหมู่บ้าน เป็นที่พักชั่วคราว และให้ผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์ รับบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยดังกล่าว.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ // รายงาน