ขอนแก่น-สมาคมศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ มข. ร่วมพิธีไหว้ครูนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

สมาคมศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ มข. ร่วมพิธีไหว้ครูนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 พร้อมมอบทุนการศึกษา “กองทุน ED พี่ให้น้อง” จำนวน 150,000 บาทบ่ายวันนี้(27 สิงหาคม 2563) ที่ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายบุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้รับเกียรติจากทางคณะศึกษาศาสตร์ ให้เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี ศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธาน เพื่อดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงาม

ในโอกาสนี้ทางสมาคมศิษยเก่าคณะศึกษาศาสตร์ ได้มอบทุนการศึกษา จากกองทุน “ED พี่ให้น้อง” จำนวน 150,000 บาท เพื่อมอบให้กับนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และนักศึกษาที่ครอบครัวได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid -19 แยกเป็น
1.ทุนการศึกษาต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 10 ทุน ๆละ 10,000 บาท
2.ทุนการศึกษาข่วยเหลือนักศึกษาที่ครอบครัวได้รับผลกระทบจาก Covid -19 จำนวน 10 ทุนๆละ 5,000 บาท โดยมี ศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์เป็นผู้แทนรับมอบ

ทั้งนี้ นายบุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย นายกสมาคมศิษยเก่าคณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น ได้กล่าวให้โอวาทและข้อคิดกับน้องๆนักศึกษาว่า ” ขอให้น้องๆทุกคนได้ตระหนักและภูมิใจในความเป็นศึกษาศาสตร์ มข. และขออำนวยอวยพรให้น้องๆทุกคนมีความสุข สำเร็จในการศึกษา มีความเจริญก้าวหน้า สมหวังทุกประการ พี่ๆทุกคนพร้อมที่จะเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกคน” นายบุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย กล่าวในที่สุด

ประภาส วินิจสิริ/รายงาน