ขอนแก่น(ชมคลิป)นายก อบต.โนนสะอาด นำจิตอาสาพระราชทาน 904 ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

นายก อบต.โนนสะอาด นำจิตอาสาพระราชทาน 904 ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา
เมื่อเวลา 09.00น. วันที่ 27 สิงหาคม 2563 ที่ฌาปนสถาน บ้านนาโพธิ์ ต.โนนสะอาด อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น นายสนอง สอนกลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด เป็นประธานเปิดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา ในวันที่12 สิงหาคม 2563 โดยมีจิตอาสาพระราชทาน 904 พระสกนิกรทุกหมู่เหล่า จำนวน100คน ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ ทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมปลูกต้นไม้ยืนต้น จำนวน2000 ต้น ประกอบไปด้วย ต้นราชพฤกษ์ ต้นยางนา ต้นตะเคียน ต้นมะค่า ต้น พะยูง และต้นมะเม่า


นายสนอง กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรป่าไม้อยู่ในขั้นวิกฤติ และส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม การฟื้นฟูป่าไม้จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการบูรณาการ โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด ได้จัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติขึ้น ด้วยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงถึงความจงรักภักดีแด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสวันมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา ในวันที่12 สิงหาคม 2563 ทั้งนี้ได้นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่า และจิตอาสาพระราชทาน 904 ร่วมทำกิจกรรมปลูกป่าร่วมกัน ทำความดีด้วยหัวใจให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม อีกทั้งเพื่อฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินและสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้น ให้มีความอุดมสมบูรณ์กลับคืนมา
นายสนอง กล่าวเพิ่มเติมว่า และเพื่อเป็นการสนองแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านในการดำเนินงานรณรงค์ การพัฒนาทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ำ สภาพแวดล้อม อนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งระบบนิเวศวิทยาให้มีความสมดุล ลดภาวะวิกฤติการณ์ด้านทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรน้ำ ภาวะโลกร้อน และภัยพิบัติทางธรรมชาติ ปลูกฝังจิตสำนึก.ให้ประชาชนมีความรักดูแลเอาใจใส่ทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม โดยได้รับการสนับสนุนต้นกล้าไม้จากสถานเพาะชำกล้าไม้จังหวัดขอนแก่น บ้านโนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮต จ.ขอนแก่น คาดว่าจะสามารถจัดตั้งเป็นศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น ต.โนนสะอาดอย่างยั่งยืนต่อไป
ศิริชัย วนาทรัพย์ดำรง ผู้สื่อข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ จ.ขอนแก่น รายงาน.