ขอนแก่น-ตลาดนัดออนซอนเด ฉลอง 100 ปี พาณิชย์จังหวัด

เปิด “ตลาดออนซอนขอนแก่น”ฉลองครบรอบ 100 ปี กระทรวงพาณิชย์” จำหน่ายสินค้าอุปโภค/บริโภค พร้อมนำสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพมาลดราคาพิเศษ ถูกกว่าท้องตลาด 15 -30 เปอร์เซ็นต์
เมื่อเวลา 16.30 น.วันที่ 24 ส.ค.63 ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น นายศรัทธา คชพลายุกต์ รอง ผวจ.ขอนแก่นได้มาเป็นประธานเปิดงาน “ตลาดออนซอนขอนแก่น ฉลอง 100 ปี กระทรวงพาณิชย์” ภายใต้โครงการร่วมค้าประชารัฐชุมชน ปี 2563 โดยมี นายชัยยะเจตน์ จันทร์อักษร พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ดำเนินงาน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปร่วมงานจำนวนมาก
นายชัยยะเจตน์ จันทร์อักษร พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ในโอกาสกระทรวงพาณิชย์ครบรอบ 100 ปี ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี อย่างยิ่งใหญ่ ที่กระทรวงพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี ซึ่งในอดีตกาลที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ หรือกระทรวงการค้าภายในประเทศ มีการร่วมงานระหว่างพาณิชย์และคมนาคม เมื่อเอางานของพาณิชย์มารวมกันและถือว่ากระทรวงพาณิชย์เป็นงานสำคัญ จึงได้แยกออกมาเป็นกระทรวงพาณิชย์ตามเดิม โดยมีการรวมการค้าและเครื่องชั่ง ตวง วัด ให้อยู่การค้าวาณิชทั่วไป และมีการปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ให้สอดคล้องกับทุกยุคทุกสมัย ในจวบจน 100 ปีที่ผ่านมา
ปัจจุบันกระทรวงพาณิชย์ได้วางแนวทางการให้บริการประชาชน ให้สะดวกสบายครบวงจร โดยรวมหน่วยงานสำคัญๆมาไว้รวมกัน เพื่อบริหารแบบครบวงจรให้กับประชาชนพร้อมทั้งนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้สอดคล้องกับยุคปัจจุบัน ซึ่งภารกิจของกระทรวงพาณิชย์ ยังคงมุ่งหน้าให้บริการคุ้มครองผู้บริโภค ช่วยเหลือเกษตรกร ส่งเสริมการส่งออกและปกป้องผลประโยชน์ทางการค้าของประเทศ พัฒนาผู้ประกอบการให้ใช้การค้าขายแบบใหม่ทันสมัยอยู่เสมอ
“โดยการจัดงานครั้งนี้กำหนดจัดขึ้น 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 วันที่ 24-25 สิงหาคม 2563 ครั้งที่ 2 วันที่ 26 – 28 สิงหาคม 2563 โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิค 19 มาร่วมจำหน่ายสินค้าในงาน “ตลาดออนซอนขอนแก่นฉลอง 100 ปี กระทรวงพาณิชย์” ซึ่งมีผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมงานจำนวน 2 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 45 ราย ประกอบด้วยอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 28 ราย ผักสดและผลไม้จำนวน 1 ราย เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่มจำนวน 7 ราย สินค้า OTOP จำนวน 6 รายและสินค้าอุปโภคบริโภค จำนวน 3 ราย รวมถึงมีรถFood Truck ซึ่งเป็นรถจำหน่ายอาหารรูปแบบใหม่ จำนวน 4 คัน นอกจากนี้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ยังได้จัดทำโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนฉลอง 100 ปี กระทรวงพาณิชย์ในวันที่ 24 – 28 สิงหาคม 2563 ณ บริเวณสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น โดยนำสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพมาลดราคาพิเศษ ถูกกว่าท้องตลาด 15 -30 เปอร์เซ็นต์ เพื่อให้ประชาชนมาเลือกซื้อสินค้าราคาประหยัดตลอด 5 วัน ที่จัดงาน”นายชัยยะเจตน์ จันทร์อักษร กล่าว.