ขอนแก่น(ชมคลิป)กรมทรัพย์ฯ ทำน้ำแร่แจกฟรี

กรมทรับยากรน้บาลดาลขุดเจาะบ่อน้ำบาลดาล เพื่อให้โรงเรียน ชาวบ้าน และประชาชนที่เดินทางผ่านอำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ได้นำน้ำแร่ที่ได้มาตรฐานไว้ดื่มฟรี

         วันที่ 25 สิงหาคม 2563 นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างจุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชนตามถนนสายหลักทั่วประเทศ ที่โรงเรียนบ้านหนองขามเปี้ย หมู่ 4 ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 28 ส.ค. 63 อย่างเป็นทางการ โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี มาเป็นประธานในพิธีเปิด

       อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กล่าวว่า ขณะนี้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้ดำเนินการก่อสร้างจุดจ่ายน้ำแร่ที่พร้อมใช้งานแล้ว 3 จุด คือ บริเวณหน้ากรมทรัพยากรน้ำบาดาล ถ.งามวงศ์วาน กทม. โรงเรียนศรีประจันต์ (เมธีประมุข) ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท และหมวดทางหลวงดอนเจดีย์ ถ.อู่ยาดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี และอีก 22 จุดทั่วประเทศ

         โครงการศึกษาสำรวจจุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชนตามถนนสายหลักทั่วประเทศ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล และอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1-12 ได้แก่ ลำปางและอุบลราชธานี เขตละ 1 แห่ง สระบุรี ขอนแก่น นครราชสีมา ตรัง กำแพงเพชร ราชบุรี ระยอง อุดรธานี และสงขลา เขตละ 2 แห่ง และเขตสุพรรณบุรี จำนวน 4 แห่ง รวมถึงส่วนกลาง คือ ที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ซอยงามวงศ์วาน 54 อีก 1 แห่ง รวทั้งสิ้น 25 แห่ง โดยรูปแบบของโครงการฯ ประกอบด้วย บ่อน้ำบาดาล จำนวน 2 บ่อ แบ่งเป็นบ่อผลิต พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า จำนวน 1 บ่อ และมีบ่อสังเกตการณ์อีก 1 บ่อ บ่อผลิตจะสูบน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ มีหอถังเก็บน้ำความสูง 16 เมตร ความจุ 65 ลูกบาศก์เมตร พร้อมระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาลด้วยวิธี Reverse Osmosis – RO หรือ Water Softener และมีจุดจ่ายน้ำบาดาลให้บริการฟรี โดยประชาชนสามารถ นำภาชนะมารับน้ำบาดาลเพื่อนำกลับไปอุปโภคบริโภคได้ ซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือประชาชน แบ่งเบาค่าใช้จ่ายได้อีกทางหนึ่ง

         การก่อสร้างจุดจ่ายน้ำบาดาลบริการน้ำดื่มน้ำใช้ฟรีแก่ประชาชน เนื่องจากประชาชนแต่ละคนจะมีค่าใช้จ่ายในการซื้อหาน้ำดื่มวันละ 10-20 บาทต่อคน ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายการซื้อหาน้ำดื่มมาบริโภคได้ถึงปีละ 4,000-5,000 บาทต่อคน และยังมีการติดเครื่องกรองน้ำที่ได้มาตรฐาน จนสามารถทำเป็นน้ำแร่ออกมาเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ดื่มฟรีอีกด้วย.