ขอนแก่น(ชมคลิป)กลุ่มแนวร่วมอีสานปลดแอกชุมนุม “ไทบ้านสิบ่ทน คนอีสานปลดแอก”ให้รัฐบาลยุบสภา แก้รัฐธรรมนูญ อย่าคุกคามประชาชน

         วันที่ 24 สิงหาคม 2563 ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย (ศาลหลักเมืองขอนแก่น) ถ.ศรีจันทร์ ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ได้มี กลุ่มแนวร่วมประชาชนอีสานเพื่อประชาธิปไตย (นปป.) พร้อมเครือข่าย ประกอบด้วย เครือข่ายเกษตร เครือข่ายที่ดิน เครือข่ายเหมืองแร่ เครือข่ายปิโตรเลียม เครือข่ายที่อยู่อาศัย/คนจนเมือง/คนไร้บ้าน เครือข่ายผู้หญิง เครือข่าย LGBTQ เครือข่ายสิทธิพลเมือง เครือข่ายนักศีกษาประมาณ 400 คน นำโดย นายอุบล อยู่หว้า เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสาน นางอรนุช ผลภิญโญ ได้จัดกิจกรรมภายใต้ชื่อว่า “ไทบ้านสิบ่ทน คนอีสานปลดแอก” โดยแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ต่อต้านเผด็จการ และกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนเข้าชื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญท่ามกลางมาตรการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครองอย่างเข้มงวด โดยมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดโดยรอบสถานที่ของการจัดการชุมนุม เพื่อความปลอดภัย

            นอกจากนี้ผู้ชุมนุมได้กำหนดพื้นที่จัดกิจกรรมได้แสดงความคิดเห็นด้วยการเขียนข้อความลงในผ้าขาว เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์และสะท้อนความต้องการของประชาชนสื่อถึงรัฐบาลและผู้มีอำนาจใน 3 ข้อเรียกร้องหลักประกอบด้วย การหยุดคุกคามประชาชน การร่างรัฐธรรมนูญใหม่ และการให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและ ยุบสภา

          นางอรนุช ผลภิญโญ แกนนำแนวร่วมประชาชนอีสานเพื่อประชาธิปไตย กล่าวว่า วันนี้แนวร่วมประชาชนอีสานเพื่อประชาธิปไตย ที่มาจากเครือข่ายที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายหรือว่าโครงการของรัฐมารวมตัวกันเพื่อที่จะสนับสนุนการเคลื่อนไหวของนิสิตนักศึกษาในเรื่องของการให้ยุบสภาเรียกร้องให้มีการหยุดยุติคุกคามประชาชนและแก้ไขรัฐธรรมนูญ ดังนั้นแนวร่วมประชาชนอีสานเพื่อประชาธิปไตยคือการเรียกร้องของนิสิตนักศึกษา 3 ข้อ คือ ยุบสภา ยุติการคุกคามเรียกร้องประชาธิปไตย แก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างไรก็ตาม ทุกกลุ่มที่มาในวันนี้ต่างได้รับผลกระทบจากนโยบายของรัฐตั้งแต่ยุค คสช. เข้ามาบริหารประเทศตั้งแต่ปี 57 ที่ผ่านมา ตั้งแต่นโยบายทวงคืนผืนป่า นโยบายเหมืองแร่.