ขอนแก่น–รพ.สิรินธร จังหวัดขอนแก่น ซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่เตรียมความพร้อมช่วงเทศกาลปีใหม่ ชี้ลดเจ็บป่วยด้วย 3ม. “สวมหมวก ใส่แมส ไม่เมา”

โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ทั้งมหาดไทย ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยกู้ภัยเอกชน ซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ เพื่อเตรียมความพร้อมระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พร้อมรณรงค์ลดการบาดเจ็บด้วย 3ม. “สวมหมวก ใส่แมส ไม่เมา

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 22 ธันวาคม 2564 พญ.นภาพร สิงขรเขียว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่เพื่อเตรียมความพร้อมระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ ในการดูแลประชาชนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยวตลอด 24 ชั่วโมง ในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้ โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ทุกระดับ พร้อมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ทั้งมหาดไทย สถานีตำรวจภูธรบ้านแฮด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยกู้ภัยเอกชน มาร่วมฝึกซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ในครั้งนี้ด้วย

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่นี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้ทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ เพื่อดูแลประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยวตลอด 24 ชั่วโมง โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นโรงพยาบาลทั่วไปที่มีระบบรองรับการรับ-ส่งต่อผู้ป่วยจากสถานพยาบาลอื่นๆ ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นโซนใต้ จึงได้มีการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร เพิ่มอัตรากำลังบุคลากรห้องฉุกเฉินและแพทย์ที่ปรึกษามากกว่าเดิม นอกจากนี้ ได้เตรียมเลือดสำรองและห้องผ่าตัดอย่างเพียงพอ ด้านการรักษาพยาบาล มีระบบทางด่วน (Trauma Fast Track) สำหรับการคัดกรองผู้ป่วยให้ได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา เพื่อลดการเสียชีวิตและความพิการ เตรียมแผนการจัดการรองรับอุบัติเหตุหมู่ ทั้งนี้ หากเกิดอุบัติเหตุจราจรที่มีคู่กรณีหรือเป็นเหตุทำให้มีผู้อื่นได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต จะมีการเจาะตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ทุกรายด้วย

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุกปีพบว่า มีอุบัติเหตุ การบาดเจ็บและเสียชีวิตบนท้องถนนจำนวนมาก ข้อมูลจากศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน สรุปสถิติอุบัติเหตุในช่วงปีใหม่ 2564 พบว่า สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ขับรถเร็ว 33.60% และดื่มแล้วขับ 33.06% ซึ่งนโยบายของรัฐบาล โดยกระทรวงสาธารณสุข จึงมีแนวทางควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 คือ 3ม. “สวมหมวก ใส่แมส ไม่เมา” เพิ่มมาตรการทดสอบผู้ขับขี่ที่สงสัยดื่มแอลกอฮอล์ที่ด่านชุมชน คัดกรอง ส่งต่อผู้กระทำความผิดฐานเมาแล้วขับทุกรายที่ยินยอมเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาที่สถานพยาบาลในสังกัด ร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์และสนับสนุนด่านชุมชน สุ่มตรวจสถานบริการ และบริเวณที่จัดงานเทศกาลด้วย.

ไพฑูรย์ พรหมเทศ ผู้สื่อข่าวจังหวัดขอนแก่น รายงาน