จ.เลย พบผู้ป่วยเพิ่ม 3 ราย แนวโน้มลดลงต่อเนื่อง


วันที่ 23 ธ.ค. 64 เวลา 10.00 น.ที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดเลย ศาลากลางจังหวัดเลย ชั้น 2 แถลงข่าวสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 เป็นเอกสาร
รายงานผู้ติดเชื้อประจำวันที่ 23 ธ.ค. 64 พบผู้ป่วยในพื้นที่เพิ่มขึ้นจำนวน 3 ราย เสียชีวิตสะสม 40+1 ราย เท่าเดิม ผู้ป่วยยืนยันสะสมจำนวน 4,590 ราย กำลังรักษาตัวอยู่ 91 ราย หายป่วยแล้ว 4,459 ราย และยังคงมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต้องติดตามอีก 466 ราย วันนี้ผู้ป่วยหายส่งตัวกลับบ้าน 6 ราย อำเภอภูหลวง 3 ราย อำเภอวังสะพุง 3 ราย
รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเลย
ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น.
ติดเชื้อรายใหม่ 3 ราย เดินทางมาจากนอกพื้นที่ 0 ราย ติดเชื้อในจังหวัด 3 ราย
Cluster หมู่ 17 บ้านทรายขาวเหนือ ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จำนวน 2 ราย และ Cluster ต.ศรีสองรัก อ.เมือง จำนวน 1 ราย
สำหรับผู้ป่วยที่รักษาที่โรงพยาบาล ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย 55 ราย อาการปอดอักเสบไม่รุนแรง 34 ราย มีอาการปอดอักเสบรุนแรง 2 ราย มีผู้ป่วยต้องใส่ท่อหายใจ 1 ราย
ส่วนการบริหารเตียงรักษาพยาบาล ใน รพ. 284 เตียง รพ.สนาม 283 เตึยง ศูนย์โควิดชุมชน 1,738 เตียง เหลือ 2,234 เตียง
ส่วนผลการดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับ ผู้สูงอายุ และ ผู้ที่โรคประจำตัว รวมทั้ง มารดาตั้งครรภ์ กลุ่ม(608) ฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 388,446 โด๊ส เข็มที่ 2 จำนวน 330,548 โด๊ส

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย