เลย-ผู้บัญชาการหน่วยทหารพัฒนา พร้อมคณะ ตรวจความคืบหน้าโครงการฟาร์มต้นแบบ นทพ. นพค.23 อำเภอนาด้วง


ที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาบ้านท่าสวรรค์ ตำบลท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย พลเอก จีรัชญ์ บุญชญา ผู้บัญชาการหน่วยทหารพัฒนา พร้อมคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพล และตรวจความคืบหน้าโครงการฟาร์มต้นแบบ นทพ. (แบบที่ 2) ของ นพค.23 สนภ.2 นทพ. ภายใต้ชื่อกิจกรรม “ฟาร์มพอเพียง เลี้ยงชุมชน โคนมขึ้นชื่อ” พร้อมทั้งให้แนวทางการดำเนินกิจกรรมที่กำลังดำเนินการก่อสร้างเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงกับกำลังพลและราษฎร ที่ทุ่งหญ้าป่าโคกชาติ นพค.23 สนภ.2 นทพ. ต.ท่าสวรรค์ อ.นาด้วง จ.เลย โดยมี พันเอกภาณุรัตน์ ดีเสมอ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23 อำเภอนาด้วง พร้อมกำลังพลหน่วยให้การต้อนรับ พร้อมตรวจเยี่ยมการดำเนินงานจัดตั้งศูนย์ประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์จิตอาสา ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับประชาชนในพื้นที่ และนำมาซึ่งความมั่นคง มั่งคั่ง ยังยืน ตามนโยบายกองทัพบกและนโยบายรัฐบาล
ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์/ จ.เลย