บึงกาฬ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ศึกษาธรรมชาติเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง

ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะได้พื้นที่เข้าศึกษาธรรมชาติเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ โดยมี นายมณเทียร วิริยะพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ นายสิริพงศ์ ไพบูลย์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติและ เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติให้การต้อนรับ
ปวิณชัย บุญพิเชฐ บึงกาฬ