นอภ.เมืองศรีสะเกษ นำข้าราชการ-เกษตรกร สืบทอดประเพณีลงแขกดำนาข้าวอินทรีย์ เฉลิมพระเกียรติ


เมื่อเร็วๆนี้ ที่แปลงนาสาธิต นาข้าวเกษตรอินทรีย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายสมเกียรติ ศรีขาว นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีสืบสานประเพณีลงแขกดำนาข้าวเกษตรอินทรีย์ วันแม่แห่งชาติและเก็บเกี่ยวในวันพ่อแห่งชาติ 2563 โดยมี นายสว่าง กาลพัฒน์ เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ พันธ์ต้น เกษตรอำเภอเมืองศรีสะเกษ พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน และเกษตรกรร่วมกิจกรรมอย่างคึกคัก


นายสมเกียรติ กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 เพื่อเป็นการสร้างแหล่งเรียนรู้แปลงข้าวเกษตรอินทรีย์ โดยน้อมเกล้านำแนวทางตามพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่เขตอำเภอเมืองศรีสะเกษ อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นการลงแขกดำนาให้สืบสานคงอยู่ตลอดไป และเพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีในชุมชนและถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวเกษตรอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนในการทำนาต่อไป.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ // รายงาน