ผู้ว่าฯหนองบัวลำภู มอบบ้านกาชาด หลังที่ 8


ตามโครงการสร้างบ้านกาชาด เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ให้กับ น.ส.เก็มบร อินบุ บ้านเลขที่ 231 หมู่ที่ 6 บ้านเสาเล้า ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ณ บ้านเลขที่ 231 หมู่ที่ 6 บ้านเสาเล้า ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานมอบบ้านกาชาดหลังที่ 8 ของคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งได้ดำเนินการตามแผนโครงการสร้างบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 88 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2563 โดยมี นายวัชรินทร์ สุตลาวดี ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู นางปลื้มจิต จงศุภวิศาลกิจ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมในพิธี

นางปลื้มจิต จงศุภวิศาลกิจ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าโดยที่คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ตระหนักถึงความสำคัญในการเป็นตัวแทนของสภากาชาดไทย โดยการดำเนินงานให้สอดคล้อง กับวัตถุประสงค์ องค์สภากาชาดไทย โดยเฉพาะในด้านการให้การสังคมสงเคราะห์ แก่ราษฎรที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนและผู้ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งปัจจุบันยังมีผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาส ไร้ที่อยู่อาศัย ไม่มั่นคงหรือเป็นของตนเอง เนื่องจากที่อยู่อาศัย หรือบ้านเป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดเพื่อความมั่นคงอย่างยั่งยืน

เหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู จึงได้จัดทำ โครงการสร้างบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง 88 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2563 ให้แก่ครอบครัวที่มีฐานะยากจน และเป็นคนดีของสังคม ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ทั้ง 6 อำเภอ รวมจำนวน 8 หลัง โดยเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู สนับสนุนงบประมาณเป็นค่าวัสดุในการก่อสร้างบ้านกาชาด จำนวน 8 หลังๆละ 100,000 บาทรวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 800,000 บาท
ในวันนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู จึงร่วมกันมอบบ้านกาชาด ให้แก่ น..ส..เก็มบร อินบุ บ้านเลขที่ 231 หมู่ที่ 6 บ้านเสาเล้า ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งสร้างเสร็จเป็นหลังที่ 8 โดยความร่วมมือร่วมแรง ร่วมใจ ของหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่พร้อมมอบเงินและสิ่งของที่หน่วยงานต่างๆให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์ สร้างความปิติยินดีแก่ผู้รับมอบอย่างสุดซึ้ง
ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู