เลย(ชมคลิป)อำเภอปากชม เปิดงาน สายน้ำ…แห่งชีวิต (บุญข้าวประดับดินลุ่มน้ำโขง) สืบสานประเพณีท้องถิ่น


วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 19.00 น. ที่บริเวณลานพญาอนันตรนาคาธิบดี หน้าที่ว่าการอำเภอปากชม จังหวัดเลย นายปัญญา วงศ์ศรีแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดงาน “สายน้ำ…สายลม…เมืองปากชม…มหัศจรรย์แห่งชีวิต กิจกรรม สายน้ำ…แห่งชีวิต (บุญข้าวประดับดินลุ่มน้ำโขง) โดยมี สิบเอกเชษฐา ขาวประเสริฐ นายอำเภอปากชม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน นักเรียน นักศึกษา นักท่องเที่ยว ร่วมงานฯ
สิบเอกเชษฐา ขาวประเสริฐ นายอำเภอปากชม กล่าวว่า กิจกรรม สานน้ำ…แห่งชีวิต บุญข้าวประดับดินลุ่มน้ำโขง จัดขึ้นเป็นครั้งแรก ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2563 เพื่อสืบสาน ต่อยอด ยกระดับวัฒนธรรมประเพณีบุญข้าวประดับดินซึ่งเป็นประเพณีพื้นถิ่นที่มีร่วมกันของกลุ่มประเทศในแถบลุ่มน้ำโขง อันงดงามสอดคล้องตามหลักพระพุทธศาสนาให้เป็นสากลมากยิ่งขึ้น มีกิจกรรมในงานหลากหลาย ทั้งในด้านศิลปวัฒนธรรมดนตรี การประกวดบทสวดสรภัญญะ การจัดนิทรรศการผ้าฝ้ายสายแร่ทองคำลำน้ำโขง

การเสวนาวิชาการในหัวข้อตามหานครหงส์ นิทรรศการจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้คงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงาม และส่งเสริมนวัตกรรมรูปแบบใหม่เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจของเมืองปากชมให้ทันโลกอย่างยั่งยืนและเติบโตไปพร้อมกับสังคมโลกยุคใหม่อย่างเข้มแข็ง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์และพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ลุ่มน้ำโขงในอำเภอปากชม ให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป เป็นการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอปากชมตามยุทธศาสตร์เสริมสร้างการท่องเที่ยวจังหวัดเลย ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่วัฒนธรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกี่ยวกับตำนานเมืองปากชม จังหวัดเลย สร้างความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจของประชาชนในการร่วมกันจัดกิจกรรมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวอำเภอปากชม จังหวัดเลย ยกระดับรายได้ราษฎร อันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน อย่างมันคง มั่งคั่ง และยังยืน


นายปัญญา วงศ์ศรีแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า ขอชื่นชมชาวอำเภอปากชมที่ช่วยกันและเอาใจใส่ในการพัฒนาและส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว ร่วมมือกันและช่วยกันอนุรักษ์วิถีวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้เป็นภาพลักษณ์อันโดดเด่น ทำให้เกิดเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง เป็นการต่อยอดและตอกย้ำการนำเสนอให้อำเภอปากชมเป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวของจังหวัดเลย ตามยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง “Romatic Rute” ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันทั้งหน่วยงานภาครัฐและพี่น้องประชาชนร่วมกันจัดกิจกรรมได้เข้มแข็งและอย่างยิ่งใหญ่

 

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย /