ขอนแก่น(ชมคลิป)ภาคีนักเรียน KKC รวมตัวชุมนุมทวงคืนสิทธิเสรีภาพ

วันที่ 17 สิงหาคม 2563 ที่สวนรัชดานุสรณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น กลุ่มภาคีนักเรียน KKC ได้มีการจัดชุมนุม มัธยมKKCทวงคืนเสรีภาพ โดยมีการรณรงค์ให้สวมชุดนักเรียนในการเข้ารวมในงาน และปิดชื่อ และตราสัญลักษณ์โรงเรียน  พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ผู้เข้าร่วมชุมนุมสวมหน้ากากอนามัย และพกเจลล้างมือ ซึ่งบนเวทีปราศรัยก็ได้มีแกนนำจากโรงเรียนต่าง ๆในจังหวัดขอนแก่น ผลัดเปลี่ยนกันขึ้นเวทีเพื่อพูดเกี่ยวกับเรื่องการละเมิดสิทธิในการแสดงออกทางการเมือง

        เนื้อหาการปราศรัยของแกนนำแต่ละคนที่สับเปลี่ยนกันขึ้นเวทีนั้น จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการทำหน้าที่ของครู ที่มีพฤติกรรมต่างๆที่กระทำต่อนักเรียนภายในโรงเรียน โดยแกนนำกล่าวว่า นักเรียนมีกฎระเบียบมากมาย แล้วครูมีบ้างหรือไม่ ครูเป็นบุคคลที่ลำค่า เพราะครูคือผู้สร้างสรรค์ จรรยาบรรณวิชาชีพครู ต่างกับการปฏิบัติของครูในปัจจุบัน ครูไม่ควรแสดงจุดยืนทางการเมือง ครูควรสนับสนุนความคิดของเด็กนักเรียน และปกป้องลูกศิษย์

         ภายในการชุมนุมนั้นได้มีการนัดรวมตัวในนักเรียนสวมชุมนักเรียน ผูกโบว์สีขาว รวมทั้งปิดป้ายชื่อและตราสัญลักษณ์โรงเรียน และได้มีการให้นักเรียนเขียนป้ายระบายความรู้สึกลงภายในป้ายผ้าสีขาว โดยในป้ายผ้าสีขาวที่นักเรียนเขียนลงนั้นก็ได้มีข้อความระบายความรู้สึกต่างๆเช่น โบว์ขาวไม่ผิด, ผอ.โรงเรียนหนูปล่อยข้อมูลเด็ก, หยุดคุกคามนักเรียน และมีการตั้งเวทีปราศัยขนาดเล็ก โดยการใช้รถแห่ป้ายโฆษณา 1 คัน เพื่อใช้สำหรับขยายเสียงในการปราศรัย มีนักเรียนเข้าร่วมการชุมนุมกว่า 1,000 คน

          ซึ่งภาคีนักเรียนKKC มาจากการรวมตัวกันของนักเรียนหลากหลายโรงเรียนในจังหวัดขอนแก่น ที่พบเจอปัญหาภายในโรงเรียน เช่นการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของนักเรียนในการแสดงออกทางการเมือง โดยมีข้อเรียกร้องทั้งหมด 3 ข้อ ได้แก่ 1.ให้เสรีภาพแก่นักเรียนในการแสดงออกทางประชาธิปไตย โดยไม่มีการคุกคามจากบุคลากรในโรงเรียน และจากภายนอกโรงเรียน 2.หยุดการใช้อำนาจนิยมในโรงเรียน 3.สนับสนุนข้อเรียกร้องของกลุ่มเยาชนปลดแอก ทั้ง 3 ข้อเรียกร้องนี้กลุ่มภาคีนักเรียน KKC ก็ได้เรียกร้องถึงรัฐบาลให้มีการแก้ไขปัญหาต่าง ๆที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียน การชุมนุมในครั้งนี้เริ่มตั้งแต่เวลา 17.30 – 19.00 น. ภายหลังจากการชุมนุมก็ได้มีการร่วมกันเก็บขยะบริเวณจุดชุมนุมอีกด้วย