อุบลราชธานี – ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจติดตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อ

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจติดตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 นายพิฆเนศ ต๊ะปวง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 14 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานในประเด็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตภายใต้โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดอุบลราชธานี และเยี่ยมชมการฝึกอบรมของผู้เข้ารับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 44 (1/2566) จำนวน 10 หลักสูตร ผู้รับการฝึก 54 คน โดยนางพรศิวลักษณ์ ผิวสอาด ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี