(ชมคลิป)หอการค้าจังหวัดเลย จัดงานเกษตรแฟร์ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาผู้ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ


วันที่ 15 สิงหาคม 2563 เวลา 17.30 น. ที่สนามศาลากลางจังหวัดเลย นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดงานเกษตรแฟร์ ปี 2563 มีนางบุษดี สุวรรณรัตน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย นายกิตติคุณ บุตรคุณ นายอำเภอเมืองเลย นายณัฐพล เหลืองวงศ์ไพศาล ประธานหอการค้าจังหวัดเลย ประชาชน เข้าร่วมงาน จัดกิจกรรมเสริม อาทิ การแสดงโชว์คณะกลองยาวจากโรงเรียนผู้สุงอายุเลย การแข่งกินแก้วมังกร กินลูกชิ้น
นายณัฐพล เหลืองวงศ์ไพศาล ประธานหอการค้าจังหวัดเลย กล่าวว่า หอการค้าจังหวัดเลยร่วมกับจังหวัดเลย กำหนดจัดงานเกษตรแฟร์ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาผู้ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19 ) เพื่อเสริมสร้างช่องทางการขายผลผลิตทางการเกษตรให้กับเกษตรกร จึงกำหนดจัดงานมหกรรมค้าทางการเกษตรโดยใช้ชื่องานว่า“ งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2563” ในระหว่างวันที่ 14-23 สิงหาคม 2563 รวมเวลา 10 วัน ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย และบริเวณถนนฝั่งโรงเรียนเมืองเลย กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรสินค้า OTOP การออกบูธแสดงสินค้าของสมาชิกหอการค้าจังหวัดเลย การแสดงนิทรรศการผลการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน การจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ การจำหน่ายสินค้าราคาถูก และการจำหน่ายของดีของแต่ละจังหวัด

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย /