ศรีสะเกษ-รองพ่อเมืองศรีสะเกษ เปิดกิจกรรม “ลงแขกดำนา กินข้าวป่า นาแปลงใหญ่” สืบทอดประเพณีท้องถิ่น


เมื่อเร็วๆนี้ ที่แปลงนา นายอดุล จันทรเสนา ประธานกลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าว บ้านสำโรงน้อย หมู่ที่ 4 ต.หัวช้าง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ นายสมชัย คล้ายทับทิม รอง ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดงานประเพณีลงแขกดำนา กินข้าวป่า นาแปลงใหญ่ ประจำปี 2563 โดยมี นายสว่าง กาลพัฒน์ เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ นายสุกิจ เหลืองสกุลไทย นายอำเภออุทุมพรพิสัย นายประถม บึงไกร นายก อบต.หัวช้าง และนายแว่น พรหมคุณ เกษตรอำเภออุทุมพรพิสัย นำหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา และประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม


นายสุกิจ กล่าวว่า อำเภออุทุมพรพิสัย มีพื้นที่ปลูกข้าวทั้งหมด 315,715 ไร่ และต.หัวช้าง มีพื้นที่ปลูกข้าวจำนวน 10,086 ไร่ ข้าวพันธุ์ที่ปลูกคือข้าวหอมมะลิขาว 105 วิธีปลูกข้าวส่วนใหญ่จะเป็นนาหว่านพืช และเนื่องด้วยในวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกๆปี เป็นวันแม่แห่งชาติ ดังนั้น อำเภออุทุมพรพิสัย โดย อบต.หัวช้าง จึงได้ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภออุทุมพรพิสัย กำหนดจัดงานประเพณีลงแขกดำนา กินข้าวป่า นาแปลงใหญ่ ประจำปี 2563 ขึ้น


ทั้งนี้เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 เพื่อเป็นการสร้างแหล่งเรียนรู้ แปลงเรียนรู้ โดยน้อมเกล้านำแนวทางตามพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมแก่เกษตรกรในพื้นที่ตำบลหัวช้าง อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น วัฒนธรรมที่ดีงามของชาติไทย เป็นการสืบทอดกันมาแต่ช้านาน ตลอดเป็นการสร้างความสามัคคีในชุมชนและถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวด้วยกล้าเพียงต้นเดียวเพื่อลดต้นทุนในการทำนาต่อไป.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ // รายงาน