ผวจ.หนองบัวลำภู มอบบ้านเลขที่ 912 เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 88 พรรษา


ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 11 ส.ค.63 ณ บ้านพักเหล่ากาชาด หลังสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีมอบบ้านเลขที่ 912 เป็นบ้านพักเหล่ากาชาดให้กับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี นายวัชรินทร์ สุตลาวดี ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วย นางปลื้มจิต จงศุภวิศาลกิจ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบพักเหล่ากาชาดให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 88 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2563

นายวัชรินทร์ สุตลาวดี ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ได้จัดสร้างบ้านพักเหล่ากาชาด เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 88 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2563 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อปวงพสกนิกร ตลอดระยะเวลาอันยาวนาน ที่ได้อุทิศพระวรกาย พระปัญญา และพระราชทรัพย์ ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่ออำนวยประโยชน์แก่อาณาประชาราษฎร์ โดยได้พระราชทานความช่วยเหลือพสกนิกรผู้ยากไร้ ให้สามารถพึ่งพาตนเองในด้านต่างๆ ได้อย่างมั่นคงยั่งยืน เป็นที่ประจักษ์ประทับอยู่ในใจของพสกนิกร และก่อให้เกิดความสงบร่มเย็น ตลอดจนความเจริญก้าวหน้า แก่ประเทศชาติ และประชาชนตลอดมา

และเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 88 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2563 จังหวัดหนองบัวลำภู ได้จัดสร้างบ้านพักกาชาด เพื่อให้เจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดได้พักอาศัย โดยได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณค่าก่อสร้างจาก ส่วนราชการ ภาคเอกชน พ่อค้า คหบดี และจากการจัดกิจกรรมเดินแบบกิตติมศักดิ์ผ้าพื้นเมืองหนองบัวลำภู การสร้างบ้านพักเหล่ากาชาดหลังนี้ ได้รับความรวมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกันจากหลายภาคส่วน และอำเภอเมืองหนองบัวลำภูได้จัดหาช่างในการดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูได้ทำพิธีมอบบ้านเลขที่ 912 ให้เป็นบ้านพักของเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดเฉลิมพระเกียรติฯ ให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป
ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู