จ.อุบลฯ เปิดยิ่งใหญ่ งานเทศกาลสินค้าปลอดภัยและสินค้าเกษตรอินทรีย์ อุบล-ราชธานี แห่งเกษตรอินทรีย์ 25 ก.พ ถึง 1 มี.ค 65 ที่ ลานขวัญเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีเปิดงานเทศกาลสินค้าปลอดภัยและสินค้าเกษตรอินทรีย์ อุบล-ราชธานี แห่งเกษตรอินทรีย์ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565– 1 มีนาคม 2565 ณ ลานขวัญเมือง (ศาลากลางหลังเก่า) ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลฯ จ.อุบลราชธานี โดยมีนางศลิษา ภิรมย์รัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายกมล โสพัฒน์ เกษตรจังหวัดอุบลราชธานี เกษตรอำเภอ คณะเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอ เข้าร่วมพิธีเปิดงานครั้งนี้

นายกมล โสพัฒน์ เกษตรจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า การจัดงานเทศกาลสินค้าปลอดภัยและสินค้าเกษตรอินทรีย์ อุบล-ราชธานี แห่งเกษตรอินทรีย์ ภายใต้โครงการส่งเสริมวิถีเกษตรอินทรีย์และเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชอินทรีย์ งบพัฒนาจังหวัดปี 2564 โดยวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และนำเสนอนวัตกรรมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ สินค้าปลอดภัยและสินค้าเกษตรคุณภาพ ผลิตภัณฑ์กลุ่ม/องค์กรเกษตรกร กิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรมการจำหน่ายสินค้าปลอดภัยและสินค้าเกษตรคุณภาพ จากเกษตรกร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน Smart Farmer , Young Smart Farmer , กลุ่มแปลงใหญ่ ฯลฯ จำนวน 100 บูธ จากอำเภอต่างๆ ทั้ง 25 อำเภอ ,กิจกรรมการแข่งขันทักษะฝีมือด้านการเกษตร จำนวน 4 รายการ ได้แก่ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 การแข่งขันตกแต่งขันโตกจากพืชผัก-ผลไม้อินทรีย์ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 การแข่งขันการหุงข้าวหอมมะลิอินทรีย์ขึ้นสำรับ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 การแข่งขันจัดกระเช้าพืชผัก-ผลไม้อินทรีย์ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2565 การแข่งขันส้มตำลีลา นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ เช่น การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ในพิธีเปิดงาน กิจกรรมส่งเสริมการขาย นาทีทอง แจกของรางวัลในงาน และการแสดงMini Concert ได้แก่ วันที่ 25 ก.พ.2565 (เต๋า ภูศิลป์ และกานต์ ทศนะ) วันที่ 26 ก.พ.2565 (ปาร์ค ภัทราพงศ์ แชมป์ลูกทุ่งไอดอลคนปัจจุบัน) วันที่ 27 ก.พ.2565 (นุช วิลาวัณย์) วันที่ 28 ก.พ.2565 (เก๋ กรกต)
วันที่ 1 มี.ค.2565 (ดอกอ้อ ทุ่งทอง) และขอเชิญชวนประชาชน ร่วมเลือกซื้อ เลือกชมสินค้าเกษตรปลอดภัย ได้มาตรฐานอินทรีย์ ในราคาย่อมเยา ในงานเทศกาลสินค้าปลอดภัยและสินค้าเกษตรอินทรีย์ จ.อุบล-ราชธานีแห่งเกษตรอินทรีย์ ทั้งนี้สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีได้รับอนุญาตให้มีการจัดงานและปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ของจังหวัดอย่างเคร่งครัด