อุดรธานี – ติดเชื้อ “โอมิครอน” 26 ราย สั่งงดเรียน “ออนไซด์” ขรก.เสี่ยงสูง เวิร์คฟอร์มโฮม


วันที่ 3 มกราคม 2565เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ศาลากลาง จ.อุดรธานี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี เป็นประธานประชุมด่วน คณะกรรมการโรคติดต่ออุดรธานี ติดตามสถานการณ์โควิด-19 พื้นที่อุดรธานีที่เพิ่มสูงขึ้นมาก และบางส่วนตรวจพบเป็นเชื้อ “โอมิครอน” ต่อเนื่อง เพื่อเสนอขอเพิ่มมาตรการป้องกัน ในที่ประชุมคณะกรรมการฯ โดยมีคณะกรรมการฯ คณะทำงานฯ ภาครัฐ และเอกชนร่วมประชุม
นายอุเทน หาแก้ว รอง นพ.สสจ.อุดรธานี รายงานต่อที่ประชุมว่า อุดรธานีพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต่อวันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่ลดลงไปต่ำสุดเมื่อ 21 ธ.ค.64 พบผู้ติดเชื้อเพียง 14 ราย โดยในวันนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น 75 ราย แยกเป็นจากผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 48 ราย จากผู้ติดเชื้อรายใหม่ 11 ราย และจากผู้มาจากต่างจังหวัด 16 ราย ขณะมีผู้หายป่วยกลับบ้านเพียง 45 ราย ทำให้ผู้ป่วยรักษาตัวใน รพ.เพิ่มขึ้นเป็น 426 ราย ไม่มีผู้ป่วยอาการหนัก และเสียชีวิตสะสม 168 ราย อัตราป่วยตาย 0.79
ผู้ติดเชื้อยังเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จากงานบุญประเพณีและงานศพ ขณะพบผู้ติดเชื้อมากขึ้นในตลาดสด ตลาดนัด หลังจากที่ก่อนหน้านี้ควบคุมได้แล้ว จึงมีแผนปฏิบัติการณ์ตรวจหาเชื้อทุกตลาด แบบปูพรมอีกรอบ และยังพบผู้ติดเชื้อเป็นผู้ไปใช้บริการ ในร้านอาหารสถานประกอบการ ในพื้นที่ อ.เมืองอุดรธานี ที่อนุญาตให้จำหน่าย-ดื่ม เหล้าเบียร์ ไม่เกิน 21.00 น. 3 แห่ง จาก 59 แห่ง คือ ร้านฟูอิด , ร้านเอกมัย และร้านทางของฝุ่น โดยทางร้านได้ตรวจ ATK พนักงานไม่พบ พรุ่งนี้จะตรวจแบบ PCR ”
นายอุเทน หาแก้ว รอง สสจ.อุดรธานี รายงานต่อว่า สำหรับเชื้อกลายพันธุ์ “โอมิครอน” ก่อนปีใหม่ตรวจพบยืนยันเชื้อ 18 ราย เป็นการติดเชื้อกระจายไม่เป็นกลุ่มก้อน ลักษณะนำเข้าเชื้อ 15 ราย ติดในจังหวัด 3 ราย หลังปีใหม่ตรวจพบยืนยันเชื้ออีก 8 ราย ชาย 5 หญิง 3 ประกอบด้วย 1.หญิง อายุ 35 ปี ชาว อ.กุดจับ เดินทางมาจากกรุงเทพฯ , 2.ชาย อายุ 36 ปี ชาว อ.วังสามหมอ กลับจากทำงาน รง.อลูมิเนียม จ.ชลบุรี , 3.ชาย อายุ 18 ปี นศ.วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี เชื่อมโยงสังสรรค์ที่ร้านทางของฝุ่น

4.ชาย อายุ 20 ปี นศ.ชาวเมืองอุดรธานี กลับจากศึกษาที่ ม.ขอนแก่น , 5.ชาย อายุ 21 ปี ขายสินค้าออนไลน์ อ.เมือง อุดรธานี ติดเชื้อจากผู้ติดเชื้อยืนยัน จ.มหาสารคาม 6.หญิง อายุ 17 ปี ชาว อ.หนองหาน อุดรธานี กลับจากทำงานโรงงานมนกรุงเทพฯ , 7.ชาย ไม่ระบุอายุ นักธุรกิจที่ญี่ปุ่น อาศัยอยู่เมืองอุดรธานี กลับจากการท่องเที่ยวพัทยา จ.ชลบุรี และ 8.หญิง อายุ 21 ปี นศ.ชาว อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี กลับจากศึกษาที่ ม.ขอนแก่น โดยขอเสนอมาตรการเพิ่มเติม
นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี ได้สรุปหลังจากสาธารณสุข จ.อุดรธานี นำเสนอมาตรการ และสอบถามความคิดเห็นจากทุกฝ่าย ว่าที่ประชุม คกก.โรคติดต่อมีมติ 1.งดการเรียนการสอน “ออนไซด์” ทุกระดับชั้น และทุกโรงเรียน ระหว่าง 4-14 ม.ค.65 , 2.ปิดศูนย์เด็กเล็กทั้งหมด , 3.งดกิจกรรมวันเด็ก (8ม.ค.65) และวันครู (16ม.ค.65) , 4.ทุกส่วนราชการ-รัฐวิสาหกิจ ให้คัดกรองข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ที่เดินทางกลับจากจังหวัดเสี่ยง หรือมีญาติเดินทางมาจากจังหวัดเสี่ยง และไปร่วมสังสรรค์ในสถานที่เสี่ยงในจังหวัด ให้ออกคำสั่งทำงานอยู่บ้าน หรือเวิร์ฟอร์มโฮม พร้อมให้ประเมินความเสี่ยงบุคลากร ด้วย Thai Save Thai รวมทั้งการตรวจหาเชื้อด้วย ATK เบื้องต้น ทั้งก่อนและกลับมาทำงาน ส่วนในระดับอำเภอ-ตำบล-หมู่บ้าน ส่งทีมลงไปเคาะประตูบ้าน ค้นหาผู้กลับมาจากพื้นที่เสี่ยงสูง หรือผู้ไปร่วมกิจกรรมเสี่ยงสูง เพื่อให้คำแนะนำ และตรวจหาเชื้อด้วย ATK ส่วนภาคเอกชนของอุดรธานี ขอความร่วมมือจากหอการค้า สภาอุตสาหกรรม ชมรมธนาคาร องค์กร สมาคมต่างๆ คัดกรองพนักงาน ลูกจ้าง ให้ผู้มาจากพื้นที่เสี่ยงสูง และผู้ไปร่วมกิจกรรมเสี่ยงสูง ทำงานที่บ้านเช่นกัน