หนองบัวลำภู (ชมคลิป) ประมง ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 300,000 ตัว เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 13 มิย.65 ที่บริเวณหาดโนนยาว อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ตำบลโคกใหญ่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วย ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการในระดับจังหวัด อำเภอ ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนส่วนท้องถิ่น ประชาชน และนักเรียนนักศึกษา ชาวอำเภอโนนสัง ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 300,000 ตัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 44 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี จากนั้นร่วมปลูกต้นไม้และเยี่ยมชมผลผลิตจากการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาในพื้นที่


นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 300,000 ตัว ในครั้งนี้เพื่อเป็นการ
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระชนมพรรษา 44 พรรษา โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำปลากินพืช (นวลจันทร์เทศ) เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตพันธ์สัตว์น้ำ ลงในแหล่งน้ำธรรมชาติ บริเวณหาดโนนยาว เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น และ จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นพันธุ์ปลานวลจันทร์เทศ จำนวน 300,000 ตัว

ทั้งนี้พื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในเขตพื้นที่ สร้างจิตสำนึกให้แก่ราษฎรที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่แหล่งน้ำ ให้ได้ตระหนักเห็นถึงคุณค่าของทรัพยากรประมง และร่วมกันที่จะสืบสานพระราชปณิธาน ด้วยการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำรวมถึงพันธุ์สัตว์น้ำให้มีการขยายเพิ่มจำนวนให้มากขึ้นเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ ให้ชุมชนได้มีแหล่งอาหารโปรตีนไว้บริโภค ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพทางด้านการประมง และจะได้นำไปสู่ความมั่นคงทางด้านอาหารที่ยั่งยืนให้แก่ราษฎรในท้องถิ่น บนพื้นฐานของหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ณ บริเวณแหล่งท่องเที่ยวหาดโนนยาว ตำบลโคกใหญ่ อำเภอโนนสัง ซึ่งมีบริเวณพื้นที่ของอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ที่เป็นอ่างเก็บน้ำที่มีความสำคัญทั้งด้านการประกอบอาชีพการเกษตรและการอุปโภคบริโภค ในด้านการประมง มีการจับสัตว์น้ำเพื่อการบริโภคและจำหน่ายเป็นรายเดือน มีการดำเนินกิจกรรมกลุ่มแปรูปที่มีความเข้มแข็ง มีกิจกรรมการสร้างเขตอนุรักษ์สัตว์น้ำ และการงดเว้นการจับสัตว์น้ำในช่วงฤดูการวางไข่ และการวางไข่เลี้ยงลูก เพื่อเป็นการเปิดช่วงโอกาสให้พ่อแม่พันธุ์ปลาได้มีโอกาสขยายพันธุ์ปลาตามธรรมชาติ ต่อไป

ภาพ/ข่าวและเนื้อหานี้ เป็นการใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะเพื่องานประชาสัมพันธ์ ไม่แสวงหาผลกำไรในทางการค้า

ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู