อุดรธานี-ฝนถล่ม และน้ำป่าทะลักท่วมบ้านเรือนราษฎรอำเภอนายูง


วันที่14 สิงหาคม 2563  ได้มีฝนตกลงมาอย่างหนัก ในหลายพื้นที่โดยเฉพาะ อ.นายูง ได้รับผลกระทบ อย่างหนักเพราะ เป็นพื้นที่ราบสูงเป็นภูเขา อยู่ในเขตอุทานแห่งชาติ นายูง และน้ำโสม ตั้งแต่เมื่อคืนนี้เวลา21.00 น. มาถึงเช้าวันนี้ ทำให้ วัดปริมาณน้ำฝน ที่ บ้านาแค ตำบลนาแค จำนวน200 มม. และบ้านเพิ่ม ตำบลนาแค จำนวน 116 ได้เกิดน้ำป่าไหลหลาก ลงมาจากลำห้วย รางจนเอ่อล้น เข้าท่วมบ้านเรือนราษฎร ตั้งแต่บ้านทุ่งศรีทอง หมู่9 , บ้านาตูม หมู่5 , บ้านาคำหมู่6 และบ้านน้อยนาคำ หมู่10 ตำบลบลบ้านก้อง
นายธวัชชัย ศรีทอง รงผู้ว่าราการขังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า ในตอนนี้ได้รับรายงานว่า ในพ้นที่บ้านนาคำใหญ่ ตำบลบ้านก้อง อ.นายูง เกิดน้ำป่าหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน ศาสนสาถาน ได้ รับผลกระทบจากมวลน้ำดังกล่าว โดยมวลน้ำที่ไหลมาจากภูเขา เนื่องจากเมื่อคืนนี้ ได้มีฝนตกลงมาทั้งคืน ส่วนความเสียหายอยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจตรวจ ในตอนนี้
โดยตลอดทั้งคืนที่ผ่านมา เกิดฝนตกหนักลงมาในพื้นที่ บ้านนาแค ตำบลนาแค อ.นายูง ทำให้วัดปริมาณน้ำ ฝนได้จำนวน200.0 มม. ส่วนบ้านเพิ่ม ตำบลนาแค วัดปริมาณน้ำ ฝนได้จำนวน116.0 มม. สถานการณ์ในตอนนี้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นมาเรื่อยๆ เข้าท่วมบ้านทุ่งศรีทอง หมู่9 และหมู่11 ในเขตตำบลบ้านก้อง และบ้านนาคำ หมู่6 และหมู่12 ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านก้อง รวมทั้งหมด4 หมู่บ้าน


ทั้งนี้คาดว่าระดับน้ำ มีแนวโน้มสูงขึ้นมาเรื่อยๆ ซึ่งถนนหลักเข้าไปยัง ในอ.นายูง ทั้งสองเส้น ทาง คือ ถนนไปยังวัดป่านาคำน้อย และถนนตำบลนาแค น้ำป่าได้ไหลท่วมถนน ระดับน้ำสูงเกือบ60 เซนติเมตร บางจุดสูงเกือบถึง1เมตร ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด ได้มีคำสั่งเร่งด่วน ให้ส่วนราชการในพื้นที่ เข้าไปช่วยเหลือชาวบ้าน ไปแจ้งให้ชาวบ้านทำการเคลื่อนย้ายสิ่งของหรือทรัพย์สินขึ้นไปไว้ในที่สูง โดยเร็ว


///////////////////////////////////////////////