ทั่วไทย – “เพาะกายไทย” หารือช่วยเหลือนักกีฬาต้านภัย COVID-19


นายภูมิวรินทร์ ชุณหะวงษ์วริศ ประธานสหพันธ์กีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมด้วยนายธันย์ปวัฒน์ เตชภูวดลวิทิต ผู้จัดการทีมเพาะกายและฟิตเนสทีมชาติไทย ซึ่งเป็นตัวแทนจากสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมหารือ เพื่อศึกษาหาแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจด้านกีฬา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
ตามที่ คณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมาธิการติดตามผลกระทบทางด้านการกีฬาเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หาแนวทางในการช่วยเหลือผู้ประกอบการด้านกีฬาจึงได้มีการออกจดหมายเชิญตัวแทนจากวงการกีฬา อาทิ เจ้าของค่ายมวย ยิมเทควันโด้ ตัวแทนผู้ประกอบการฟิตเนส รวมถึงตัวแทนจากสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยซึ่งมี นายภูมิวรินทร์ ชุณหะวงษ์วริศ ประธานสหพันธ์กีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมด้วยนายธันย์ปวัฒน์ เตชภูวดลวิทิต ผู้จัดการทีมเพาะกายและฟิตเนสทีมชาติไทย เป็นตัวแทน นนายศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุม เสวนา และแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างหนักแน่น ตลอด 2 ชม.
นายภูมิวรินทร์ เปิดเผยว่า ตน ได้เน้นย้ำให้ทางคณะอนุกรรมาธิการช่วยเสนอเรื่องของการหาทางเยียวยานักกีฬาในรูปแบบของเงินสงเคราะห์ โดยขอให้ช่วยเหลือกีฬาทุกชนิดอย่างเท่าเทียมกัน หรือแม้กระทั่ง ผู้ที่ไม่ได้ทำการแข่งขันหรือเป็นนักกีฬาทีมชาติไทย ควรได้รับเงินช่วยเหลือเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการฝึกซ้อมกีฬาต่อไป ซึ่งจากการประชุมอยู่นั้นทางคณะกรรมการ ได้บอกว่า กำลังพิจารณาและให้รอฟังข่าวในวันที่ 19 สิงหาคม นี้