ไทย ลาว จับมือปราบปรามขบวนการค้ายาเพสติดตามแนวชายแดนให้สิ้นซาก

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 พลตรีวีระยุทธ รักศิลป์ ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี และเป็นหัวหน้าชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดนไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง) ประชุมร่วมกับชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดนลาว (ภาคใต้) นำโดย พันเอก สำลีแก้ววงสอง หัวหน้าการทหาร กองบัญชาการทหารแขวงสาละวัน และเป็นหัวหน้าชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดน ลาว-ไทย พื้นที่ 3 แขวงภาคใต้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายลาว นอกจากนี้ ยังมีพลโทพงศ์เทพ แก้วไชโย เจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร และหัวหน้าคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดตามชายแดนไทย – ลาว และพลจัตวาสีพัน พุดทะวง หัวหน้ากรมทหารชายแดน และหัวหน้าคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดตามชายแดนลาว – ไทย ร่วมสังเกตการณ์การประชุมครั้งนี้ด้วยการประชุมชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดนไทย – ลาว ครั้งที่ 1/2565 ระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของไทย กับพื้นที่ 3 แขวงภาคใต้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนไทย – ลาว ที่ส่งกระทบต่อความมั่นคงทั้งสองฝ่าย ให้มีการประสานความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด พร้อมตั้งชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดนไทย – ลาว เพื่อกระชับความสัมพันธ์แลกเปลี่ยนและประสานการปฏิบัติร่วมกัน ให้ปัญหาที่มีอยู่ได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วและหมดไปในอนาคต ณ โรงแรมดอกบัวคู่ เมืองปากเซ แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับพื้นที่ในภาคอีสานตอนล่างของไทย ที่พบการลักลอบนำยาเสพติดเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่องอยู่ตามแนวชายแดนจังหวัดอุบลราชธานี และอำนาจเจริญ โดยเฉพาะยาเสพติดในกลุ่มยาบ้า ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้พยายามทำการปราบปรามอย่างหนัก ตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมา มีการจับกุมได้แล้วจำนวนหลายล้านเม็ด แต่ยังมีความพยายามนำเล็ดรอดเข้ามา ฝ่ายความมั่นคงของทั้งสองฝ่าย จึงต้องการบูรณาการร่วมกัน เพื่อขจัดปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนให้หมดไปให้ได้