หนองบัวลำภู-ตำบลยางหล่อ เข้าชิงดำ 2 ใน 5 หมู่บ้านต้นแบบพัฒนาคุณภาพชีวิตดีเด่น อำเภอศรีบุญเรือง ปี 63


วันนี้(10 ส.ค 63) ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจาก นายสะไกร แก้วโสม สาธารณสุขอำเภอศรีบุญเรือง แจ้งว่าตามที่อำเภอศรีบุญเรือง โดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีบุญเรือง ร่วมกับส่วนราชการและคณะกรรมการจากภาคีเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอศรีบุญเรือง ร่วมลงพื้นที่ประเมินหมู่บ้านต้นแบบพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอศรีบุญเรือง (พชอ.ศรีบุญเรือง) ประจำปี 2563 จาก 18 หมู่บ้านที่ รพ.สต.ในเขตอำเภอศรีบุญเรืองเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก และคณะกรรมการประเมินหมู่บ้านต้นแบบพัฒนาคุณภาพชีวิตดีเด่น ประจำปี 2563 ได้ลงพื้นที่ประเมินทั้ง 5 คณะระหว่างวันที่ 4- 5 สิงหาคม 2563
เพื่อติดตามและประเมินแก้ไขปัญหาพัฒนาคุณภาพชีวิต 5 ด้าน ซึ่งคณะกรรมการแต่ละสายประกอบ นายณรงค์ คงศิลา ปลัดอำเภอศรีบุญเรือง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารปกครอง หัวหน้าคณะสายที่ 1 นายภูริวัฑ พูนสูงเนิน เกษตรอำเภอศรีบุญเรือง เป็นหัวหน้าคณะสายที่ 2 นายสุบิน ปาเวียง พัฒนาการอำเภอศรีบุญเรือง เป็นหัวหน้าคณะสายที่ 3 พญ.ดวงสุดา ดาวเศรษฐ์ ผอ.โรงพยาบาลศรีบุญเรือง เป็นหัวหน้าคณะสายที่ 4 และ นายสะไกร แก้วโสม สาธารณสุขอำเภอศรีบุญเรือง เป็นหัวหน้าคณะสายที่ 5 ไปแล้วนั้น
โดยแต่ละคณะได้ลงพื้นที่จริงพร้อมชมการนำเสนอผลงานเชิงประจักษ์อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม และเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม ที่ผ่านมา นายสุภโชค พนาลิกุล นายอำเภอศรีบุญเรือง ได้ลงนามประกาศ 5 หมู่บ้านที่จะเข้าประกวดในรอบสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้แก่ บ้านนาหว้า หมู่ที่ 14 ตำบลยางหล่อ บ้านวังคูณ หมู่ที่ 5 ตำบลกุดสะเทียน บ้านแก หมู่ที่ 6 ตำบลนากอก บ้านโนนสวนกล้วย หมู่ที่ 6 ตำบลยางหล่อ และ บ้านจอมบึงพัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัวใต้ ส่วนการลงพื้นที่รอบสุดท้ายของคณะกรรมการในระดับอำเภอศรีบุญเรือง ได้กำหนดลงพื้นที่ในระหว่างวันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2563 เพื่อประเมินและตัดสินการประกวดพร้อมมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติหมู่บ้านต้นแบบพัฒนาคุณภาพชีวิตดีเด่น และรองชนะเลิศ ประจำปี 2563 ในเดือนกันยายน 2563 ต่อไป
ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู