ศรีสะเกษ-มูลนิธิหลวงปู่สรวง ร่วมกับ อบต.โคกตาล ส่งมอบบ้านตามโครงการ “สร้างบ้านผู้ยากไร้” เฉลิมพระเกียรติฯ แก่ราษฎรชายแดนไทย-กัมพูชา


เมื่อเร็วๆนี้ ที่บ้านโคกทราย หมู่ 13 ต.โคกตาล อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ นายอรรถพล อรรคบุตร นายอำเภอภูสิงห์ เป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านตามโครงการบ้านผู้ยากไร้ เฉลิมพระเกียรติฯ โดยมี พระครูโกศลสิกขกิจ เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (ธ) และประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา ร่วมกับ อบต.โคกตาล ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอภูสิงห์ ได้ร่วมกันจัดสร้างขึ้น เพื่อมอบให้แก่ น.ส.ปริศนา มากมณี ราษฎรบ้านโคกทราย อยู่บ้านเลขที่ 10 หมู่ 13 ต.โคกตาล อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ อาชีพรับจ้างทั่วไป เป็นครอบครัวที่มีฐานะยากจน ซึ่งลักษณะเป็นบ้านชั้นเดียวก่อด้วยอิฐบล็อคหลังคามุงด้วยสังกะสีสันไทย มั่นคงแข็งแรง ใช้งบประมาณจำนวน 100,000 บาท
ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ตำบลโคกตาล เพื่อให้ผู้ยากไร้ได้รับการช่วยเหลือมีที่อยู่อาศัยและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมทั้งเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่สถาบันครอบครัวและชุมชน และเพื่อให้ส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่บูรณาการ การทำงานร่วมกัน เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
ในโอกาสนี้ พระครูโกศลสิกขกิจ เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (ธ) ได้มอบผ้าห่มกันหนาวและถุงยังชีพ ข้าวสาร พร้อมเงินสด จำนวน 5,000 บาท ให้แก่ น.ส.ปริศนา มากมณี และมอบถุงยังชีพให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ในเขต ต.โคกตาล จำนวน 200 ครอบครัว และมอบรถวีลแชร์ จำนวน 2 คัน ให้แก่ อ.ส.ม.ตำบลโคกตาล และมอบเตียงคนไข้ จำนวน 1 เตียง และรถวีลแชร์ จำนวน 2 คัน ให้แก่ รพ.สต.โคกตาล ด้วย.

ทีมข่าว จ.ศรีสะเกษ // รายงาน