อุดรธานี-คณพกรรมการตรวจคุณสมบัติลงมติผู้สมัครผู้ใหญ่บ้านเสนอนายอำเภอพิจารณาชี้ขาด

จากกรณีของการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านบ้านทองอินทร์ ม.13 ต.เสอเพลอ อ.กุมวาปี จังหวัดอุดรธานี เกิดการร้องเรียนจากอีกฝ่ายหนึ่งว่าผู้สมัครหมายเลข 1 นายสมภาร แสงดี น่าที่จะขาดคุณสมบัติ เนื่องจากมีชื่ออยู่ที่บ้านเลขที่ 168 ม.13 บ้านทองอินทร์ตามสำเนาสำมะโนครัวและเป็นเจ้าของบ้าน แต่ว่า นายสมภาร แสงดี ผู้สมัครหมายเลข 1 และภรรยาได้ไปอาศัยหลับนอนอยู่ที่บ้านเลขที่บ้านเลขที่ 40 ม.5 ที่เป็นหมู่บ้านที่ติดกันกับ ม.13 เป็นบ้านของมารดา ที่ป่วยติดเตียง ทำให้ทางอำเภอกุมภวาปีแจ้งว่าขาดคุณสมบัติการลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน

ในเวลา 10.00 น.6 ส.ค.63 ที่ห้องประชุมของที่ว่าการอำเภอกุมภวาปี ได้มีการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัตรของผู้สมัครหมายเลข 1 ซึ่งมีชาวบ้าน 7 คน ฝ่ายปกครอง อำเภอกุมภวาปี 3 คน รวมเป็น 10 คน โดยมี น.ส.ภาวณี พลนืกรกิจ ปลัดอาวุโส เป็นประธานคณะกรรมกรรมการฯและทำหน้าที่ประธานที่ประชุมด้วย โดยไม่อนุญาตให้ผู้สื่อข่าวเข้าสังเกตการณ์ประชุม และมีการปิดผ้าม่านห้องประชุมอย่างมิดชิด

ในเวลาต่อมาได้มีการนำเอาหีบเลือกตั้งนำเข้าไปในห้องประชุม เพื่อใช้ในการลงคะแนนเสียงแบบลับ โดยใช้เวลาประมาณ 2 ช.ม.เศษ  จากนั้นนางสาวภาวณี พลนิกรกิจ ปลัดอาวุโส ได้เปิดเผยว่า ในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครที่เป็นการแต่งตั้งขี้นมาจากคำสั่งของนายอำเภอกุมภวาปี ได้มีการหยิบยกหลักฐานเหตุผลหลากหลายประเด็นขึ้นมาพิจารณากัน แต่อย่างไรก็ตามจากข้อร้องเรียนของอีกฝ่ายหนึ่ง ตนเองได้ลงพื้นที่ทำการตรวจข้อเท็จจรืงจากประชาชนในทั้ง 2 หมู่บ้าน ก็ได้ข้อเท็จจริงว่า ตัวของผู้สมัครหมายเลข 1 นายสมภาร แสงดี และ ภรรยา ได้ไปอยู่พักอาศัยหลับนอนที่บ้านเลขที่ 40ม.5 เป็นประจำ แต่ก็มีชื่ออยู่ในสำเนาทะเบียนบ้านอยู่ที่บ้านเลขที่เป็นเวลาหลายปีจริง

นางสาวภาวืณี พลนิกรกิจ ปลัดอาวุโส ประธานคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ กล่าวอีกว่าผลการลงคะแนนเสียงลับ ปรากฏว่าเสียงของคณะกรรมการ 5 ต่อ 5 เสียงเท่ากัน ตนเองในฐานะของประธานคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ จึงใช้สิทธิในฐานะประธานฯ ให้เสียงการลงคะแนนเสียงให้ ฝ่ายที่เห็นขาดคุณสมบัติ เป็น 6 ต่อ 5 เสียง เป็นมติของคณะกรรมการตรวจคุณสมบัติผู้สมัครว่า ผู้สมัครหมายเลข 1 นายสมภาร แสงดี เป็นผู้ขาดคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้าน บ้านทองอิทร์ ม.13 ตามมาตรา 12(3) พ.ร.บ.การเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน

อย่างไรก็ตามการประชุมพิจารณาและมติของคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติในวันนี้ ไม่ได้ถือว่าสิ้นสุดเด็ดขาด ตนเองในฐานะของประธานคณะกรรมการจะต้องทำรายงานทั้งหมดไปให้ นายอำเภอกุมภวาปี เป็นผู้พิจารณาตัดสิน และเป็นผู้ออกคำสั่งปกครองว่า ผู้สมัครหมายเลข 1 นายสมภาร แสงดี เป็นผู้ขาดคุณสมบัติฯหรือไม่ และผู้สมัครหมายเลข 1 นายสมภาร แสงดี ไม่เห็นด้วยในคำสั่งปกครองดังกล่าวนั้น ก็สามารถทำการอุทธรณ์คำสั่งได้ภายในเวลา 15 วัน หรือทำการอุทธรณ์ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด หรือนำเรื่องขึ้นฟ้องร้องต่อศาลปกครองได้ตามสิทธิ์

ด้านนายสมชาติ สาริโท กรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครฯ 1 ใน 7 คนของชาวบ้านกล่าวว่า ไม่เห็นด้วยกับการลงคะแนนเสียงแบบลับ เพราะในเบื้องต้นกันนั้นจะให้ลงมติแบบยกมือเพื่อความชัดเจนและเปิดเผย ซึ่งฝ่ายชาวบ้านที่เป็นกรรมการฯได้คัดค้านในที่ประชุม แต่ตัวปลัดที่เป็นประธานที่ประชุมไม่ยอม พร้อมกับเอ่ยระเบียบขึ้นมาอ่านให้ฟัง

นายรัศมี พรหมจันทร์​ กรรมการฯ ก็กล่าวว่า ตนเองก็ไม่พอใจกับการประชุมฯในวันนี้ คะแนนเสียงที่ออกมาเสมอกัน แล้วปลัดประธานที่ประชุมลงคะแนนถึง 2 ครั้งคือ ครั้งแรกในฐานะของกรรมการ ครั้งที่สองก็ลงคะแนนเสียงในฐานะของประธาน ทำให้คะแนนกลายเป็น 6 ต่อ 5 คะแนน ตนก็สงสัยในการทำของประธาน ลงคะแนนเสียงได้สองครั้งนั้นทำได้หรือ

ทางด้าน นายสมภาร แสงดี ในฐานะของผู้สมัคร กล่าวถึงความรู้สึกว่า ไม่ได้รับความเป็นธรรม การที่ตนต้องเดินทางไปพักอาศัยที่บ้านเลขที่ 40 ม.5 นั้นก็เนื่องด้วยว่าบ้านหลังเป็นบ้านของมารดา และมารดาเป็นผู้ป่วยติดเตียงไม่มีใครดูแล ตนในฐานะลูกก็จำเป็นต้องไปดูแลมารดาที่ป่วยอยู่ลำพัง ส่วนที่บ้านเลขที่ 168 ม.13 ก็เป็นบ้านหลังที่มีชื่อขิงตนเองเป็นเจ้าของบ้าน มีทรัพย์สมบัติที่เป็นเครื่องมือการเกษตร มีที่ทำมาหากินเป็นสิ่งถาวรแม้ว่าจะได้รับการบอกเล่าจากปลัดอาวุโสให้สามารถอุทธรณ์ได้ตามสิทธิ์ แต่ตนก็จะรอปรึกษาผู้รู้ถึงระเบียบการปฏิบัติ และต้องรอคำสั่งของท่านนายอำเภอว่าท่านพิจารณาตัดสินอย่างไร จึงจะขอดำเนินการอย่างไรต่อไป