ขอนแก่น(ชมคลิป)อำเภอน้ำพองร่วมการไฟฟ้าและภาคประชาชนจัดกิจกรรม Kick Off Big Cleaning Day

พิธีเปิด”กิจกรรม Kick Off Big Cleaning Day” เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง


ที่ว่าการอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น นายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอน้ำพอง ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Kick Off Big Cleaning Day” เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจสภ.น้ำพอง ทหารจากกองพลทหารม้าที่ 3 หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสหกิจทุกหน่วย เทศมนตรีตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านทุกตำบล ท่านผู้มีเกียรติ และจิตอาสาร่วมกิจกรรม


โดยนายไวฑูรย์ เกียรติเฉลิมคุณ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าน้ำพอง กล่าวรายงานว่าอำเภอน้ำพองร่วมกับโรงไฟฟ้าน้ำพอง ได้กำหนดจัดกิจกรรม Kick Off Big Cleaning Day” เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี่พันปีหลวง 12 สิงหาคม 63 ขึ้น ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอน้ำพองโดยให้ทุกส่วนราชการร่วมโครงการกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ” เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์” กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะกิจกรม 5 ส. รอบที่ว่าการอำเภอน้ำพอง โดมีกิจกรรม อาทิ เช่น การตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณสำนักงาน การซ่อมบำรุงถนน การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย การปลูกป่า การขุดลอกคูคลอง การดูแลรักษาความสะอาด สถานที่สาธารณะ และการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) เป็นต้น