นครราชสีมา-เตรียมความพร้อมและตรวจสถานที่ในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน


วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา ประธานกรรมการอำนวยการสอบการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการสอบ ตรวจเตรียมความพร้อมในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนของสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน ณ ศูนย์สอบ ร.ร.ราชสีมาวิทยาลัย ซึ่งจำนวนผู้เข้าสอบศูนย์จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 362 คน ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล นักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการเงินและบัญชี และนิติกร สนามสอบจำนวน 8 แห่ง จ.เชียงใหม่ นครสวรรค์ อุบลฯ นครราชสีมา อุดร ปทุมธานี สงขลา นครศรีธรรมราช ดำเนินการสอบวันที่ 9 ส.ค. 2563โดยมีการเตรียมความพร้อม ดังนี้


1.การจัดเก็บและรักษาความปลอดภัยของข้อสอบ ให้เป็นไปตามระเบียบการจัดเก็บและรักษาความปลอดภัยของข้อสอบ
2.จัดการสถานที่นั่งสอบใน ห้องสอบแต่ละอาคาร ความเรียบร้อยในการติดรายชื่อผู้เข้าสอบบนโต๊ะสอบ และการติดป้ายชื่อหน้าห้องสอบ
3.การติดป้ายระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และรายชื่อผู้เข้าทั้งหมด
4.การกำกับอำนวยความสะดวกเรียบร้อย ให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบ