(ชมคลิป)พด.หนองบัวลำภู ปลูกไม้ยืนต้นล้านกล้ารักษ์แผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ


พด.หนองบัวลำภู ปลูกไม้ยืนต้นล้านกล้ารักษ์แผ่นดินเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา และโครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม
เมื่อวันที่ 7ส.ค.63 ณ วัดป่าศิลาวาส ตำบลหัวนา อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดงานโครงการปลูกไม้ยื่นต้นล้านกล้ารักษ์แผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา และโครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม โดยมีพระครูโชติธรรมคุณ(หลวงพ่อพเยาว์ โชติวโร)เจ้าอาวาสวัดป่าศิลาวาส ร่วมในพิธีพร้อมด้วย นายอดุลย์ ศรีสุพรรณ ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีตำบลหัวนา ชาวบ้านดินทรายอ่อน ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านดินทรายอ่อนร่วมกันปลูกไม้ยื่นต้นล้านกล้า ปลูกหญ้าแฝก รอบบริเวณสระน้ำหลังวัดป่าศิลาวาส
นายอดุลย์ ศรีสุพรรณ ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู กล่าวว่ากิจกรรมในวันนี้เป็นโครงการปลุกจิตสำนึกของพสกนิกรชาวไทยทุกคนที่ร่วมกันปลูกไม้ยืนต้นล้านกล้ารักษ์แผ่นดิน และ ปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม ในอันที่จะร่วมกันอนุรักษ์ดินและน้ำ ป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า รักษาระบบนิเวศ ปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้นยังได้ร่วมกันหว่านปอเทือง ใส่ปุ๋ย บำรุงดินให้กับต้นไม้ที่ปลูกไปก่อนหน้านี้ให้เจริญงอกงามในใจของคนไทยสืบไป
ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู