ศรีสะเกษ – ‘เศร้า’ นายอำเภอเมือง เสียชีวิตสงบด้วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว


เมื่อวันที่ 12 ก.ย. นายจิรศักดิ์ ศรีอร่าม ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองศรีสะเกษ เปิดเผยว่า เมื่อช่วงเวลาประมาณ 02.00 น. วันที่ 12 ก.ย. ได้รับแจ้งว่า นายสมเกียรติ ศรีขาว นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ ได้ถึงแก่อนิจกรรม ด้วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน ติดเชื้อในกระแสเลือด ที่โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร สิริอายุ 58 ปี สร้างความเศร้าโศกเสียใจแก่ญาติมิตรสหาย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไปเป็นอย่างยิ่ง ที่สูญเสียนักปกครองน้ำดี ผู้เสียสละทำงานหนักเพื่อสังคมส่วนรวมจนเป็นที่รักใคร่เคารพของผู้ใต้บังคับบัญชา
ทั้งนี้ได้มีกำหนดการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ในวันที่ 13 ก.ย. นี้ เวลา 16.00 น. โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี ที่ศาลาบำเพ็ญกุศล 3 วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม พระอารามหลวง ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ โดยประชาชนทั่วไปสามารถเริ่มรดน้ำศพได้ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป.

ทีมข่าว จ.ศรีสะเกษ รายงาน