ขอนแก่น(ชมคลิป)ชมรมหมอลำเรื่องต่อกลอน จัดแถลงการณ์ 4 ข้อเรียกร้อง ต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ ทั้งการถ่ายภาพนิ่งและวีดีโอโดยไลฟ์สดหน้าเวทีไม่เกิน 15 นาที เผยแพร่คลิปได้ไม่เกิน 5 นาที

ขณะที่ นกน้อย อุไรพร ระบุ ไม่ใช่เป็นการปิดกั้นแฟนคลับ  แต่ต้องอยู่ในเงื่อนไขที่ทางชมรมร่วมกันกำหนด

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 ที่ห้องประชุมอาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชมรมหมอลำเรื่องต่อกลอน นำโดย นกน้อย อุไรพร ประธานชมรมหมอลำเรื่องต่อกลอน  รศ.ดร.นิยม วงษ์พงศ์คำ  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย หัวหน้าคณะหมอลำเรื่องต่อกลอนกว่า 20 คณะ ได้จัดแถลงการณ์ชมรมการถูกละเมิดลิขสิทธิ์ภาพนิ่งและวีดีโอ และขอความร่วมมือประชาชน แฟนคลับได้ดำเนินการ 4 ข้อเรียกร้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย คือ

         1.อนุญาตให้เผยแพร่ทำซื้อหรือดัดแปลงภาพนิ่งศิลปินหรือการแสดงหน้าเสทีผลงานอันมีสิทธิ์ที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อศิลปิน และทางคณะหมอลำแต่ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ภาพเคลื่อนไหว หรือภาพนิ่งของศิลปินการแสดงของวงหมอลำหรือกิจกรรมอื่นใดของวงหมอลำที่ไม่เหมาะสมโดยที่ภาพดังกล่าวอาจนำไปสู่ความเสียหายกับศิลปินกับวงหมอลำ

        2.อนุญาตให้เผยแพร่คลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 5 นาทีในสื่อออนไลน์ที่ชอบด้วยกฎหมายและไม่ขัดต่อสินละทำอันดีของประชาชนและต้องเป็นคลิปวิดีโอที่ไม่ก่อความเสียหายต่อชื่อเสียงหรือเป็นการละเมิดสิทธิอย่างใดอย่างหนึ่งให้กับทางศิลปินและคณะหมอลำ หากผู้ใดมีความประสงค์จะเผยแพร่ผลงานการแสดงหน้าเวทีหรือกิจกรรมใดๆที่เกี่ยวกับการแสดงของคณะหมอลำที่เป็นสมาชิกภาคีเครือข่ายหมอลำเรื่องต่อกลอนในรูปแบบของเคลื่อนไหวในสื่อออนไลน์ใดๆ เช่น youtube,facebook, และ Line เป็นต้น  ที่มีความยาวเกิน5นาทีเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตน จะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ จากคณะหมอลำนั้นหรือกรณีที่มีกฎหมายอนุญาตให้ทำได้

        3.อนุญาตให้มีการถ่ายทอดสดการแสดงของวงหมอลำหรือเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ทาง Facebook LINE YouTube Pages ส่วนตัวหรือสื่อออนไลน์อื่นๆได้ในความยาวไม่เกิน 15 นาทีแต่ต้องมิใช่การกระทำเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในเชิงพาณิชย์และต้องเป็นเนื้อหาการถ่ายทอดสดที่ไม่ก่อความเสียหายให้กับทางศิลปินและคณะหมอลำเท่านั้น

4.ในการที่ยุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดที่จะรับงานโฆษณา ประชาสัมพันธ์โดยการเปยแพร่ดัดแปลง หรือทำซ้ำการแสดงของคณะหมอลำผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ต่างๆ  ต้องได้รับการยินยอมจากคณะหมอบำนั้นๆก่อน หากผู้ใดฝ่าฝืนดำเนินกิจกรรมดังกล่าวทางภาคีจะดำเนินการทางกฏหมายให้ถึงที่สุด โดยแถลงการณ์ฉบับนี้ ผู้บริหารคณะหมอลำเห็นชอบตรงกันตามเจตนารมณ์ทุกประการ พร้อมกับร่วมกันลงนามการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ของคณะหมอลำในชมรมหมอลำเรื่องต่อกลอนร่วมกัน

          นกน้อย อุไรพร ประธานชมรมหมอลำเรื่องต่อกลอนภาคอีสานระบุว่า การห้ามถ่ายภาพนั้น อยากให้แฟนคลับเข้าใจ เพราะบางครั้ง เมื่อถ่ายเสร็จแล้วมีการนำเอาไปโพสต์ลงช่องของตัวเอง และมีโฆษณาเข้ามา นั่นคือการขโมยความคิดของทางต้นสังกัดหรือทางคณะหมอลำ เพราะทุกวันนี้ ทุกคนสามารถที่จะถ่ายภาพจากมุมไหนก็ได้ ซึ่งก็อยากให้ทำกติกา ที่ทาฃคณะหมอลำมีมติร่วมกัน.