(ชมคลิป)ผู้ว่าฯ เลย มอบหมายทุกภาคส่วน เร่งสำรวจความเสียหาย เพื่อจ่ายค่าชดเชยช่วยเหลือเบื้องต้น


วันที่ 4 ส.ค. 63 ที่สะพานกลาง บ้านสูบ หมู่ 9 ต.น้ำสวย อ.เมืองเลย จ.เลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ปลัดจังหวัดเลย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเลย นายอำเภอเมืองเลย หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเลย โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผจก.การประปาส่วนภูมิภาค พัฒนาการจังหวัดเลย ประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย เพื่อติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา) ที่เดินทางมาติดตามและตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบอุทกภัย เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม ที่ผ่านมา
ในการประชุมครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้ซักซ้อมแนวทางการลงจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกันและได้ข้อมูลความเสียหายครอบคลุมทุก ๆ ด้าน โดยแบ่งทีมการปฏิบัติงานออกเป็น 4 ทีม รับผิดชอบ จำนวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมูที่ 1 และหมู่ที่ 9 ซึ่งบ้านเรือนราษฎรและพื้นที่ทางการเกษตรเสียหายเป็นวงกว้าง ประกอบด้วย ทีมที่ 1 จ่าจังหวัดเลย รับผิดชอบหมู่ที่ 1/1 ทีมที่ 2 หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเลย รับผิดชอบหมู่ที่ 1 / 2 ทีมที่ 3 ที่ว่าการอำเภอเมืองเลย รับผิดชอบหมู่ที่ 9/1 และทีมที่ 4 ป้องกันจังหวัดเลย รับผิดชอบหมู่ที่ 9/2
สำหรับความเสียหายของบ้านเรือนราษฎรในพื้นที่จังหวัดเลย ทั้ง 14 อำเภอ ได้รับความเสียหายประมาณ 8,000 ครอบครัว แต่เสียหายจะเกิดขึ้นที่บ้านสูบ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 9 ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ส่วนในพื้นที่อำเภออื่น ๆ เช่น อำเภอเชียงคาน อำเภอนาด้วง อำเภอปากชม อำเภอนาแห้ว ขณะนี้ทางอำเภอสามารถรับมือได้ ซึ่งในอนาคต ทางจังหวัดเลย จะเร่งปลูกต้นไม้ประมาณ 4 ล้านต้น เพื่อสร้างพื้นที่ป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์
ในส่วนความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่บ้านสูบ ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ขณะนี้มี จิตอาสาจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจากพื้นที่ต่าง ๆ ได้นำสิ่งของของใช้ อาหารกล่อง อาหารแห้ง เข้ามาบริจาคอย่างไม่ขาดสาย ขณะเดียวกันมีการตั้งโรงครัวพระราชทาน โดยมณฑลทหารบกที่ 28 ณ วัดศรีสว่างวารี บ้านสูบ ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เพื่อแจกอาหารกล่องให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย รวมทั้ง กำลังพลและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ส่วนการฟื้นฟูและซ่อมแซมก็มีการเร่งดำเนินการตลอดเวลาและต่อเนื่อง
ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่อาสาจากมูลนิธิเพชรเกษมกรุงเทพฯ ได้เดินทางมาตั้งโรงครัวทำอาหารแจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน และจิตอาสาทุกภาคส่วน และได้แบ่งกำลังชุดประดาน้ำ ค้นหา อุปกรณ์การเกษตร เช่น รถไถนาเดินตาม รถจักรยานยนต์ และ รถยนต์โดยสาร 6 ล้อ ที่ถูกกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวกรากรุนแรง พัดพาลงไปลำน้ำน้ำลาย หลายคัน ซึ่งชุดประดาน้ำดังกล่าว คันพบตั้งแต่เมื่อวานนี้ แต่เนื่องจากต่ำเสียก่อน จึงมากู้ขึ้นในวันนี้ สามารถกู้รถไถเดินตาม 1 คัน และรถยนต์โดยสารหกล้อวิ่งรับ-ส่งผู้โดยสารสายบ้านสูบ- เมืองเลย ทะเบียน 10-0795 เลย ของนายอำนวย สดใส อายุ 54 ปี ราษฎร บ้านสูบที่ถูกน้ำป่าพัดหายไปตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 2 ส.ค.63

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย /