ศรีสะเกษ-เชิญร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวย หมวดอักษร “กธ” การงานก้าวหน้า ธุรกิจการค้าเจริญรุ่งเรือง 22-23 ส.ค.นี้


เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 4 ส.ค. นายไกรสร แจ่มหอม ขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ ได้กำหนดเปิดประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย หมวดอักษร “กธ” การงานก้าวหน้า ธุรกิจการค้าเจริญรุ่งเรือง ในระหว่างวันที่ 22-23 ส.ค. นี้ ที่ห้องประชุมโรงแรมศรีลำดวน อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ซึ่งแผ่นป้ายทะเบียนรถที่นำมาประมูลในครั้งนี้ มีลักษณะของแผ่นป้ายทะเบียนเป็นภาพกราฟฟิกเสมือนจริง ที่มีสีสันสวยงาม แสดงถึงเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของจังหวัดศรีสะเกษ คือรูปภาพ สถูปคู่ ณ ผามออีแดง ทุ่งข้าว และดอกลำดวน
โดยแผ่นป้ายทะเบียนที่จะนำมาประมูลได้ผ่านพิธีพุทธาภิเษก เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลโดย พระราชญาณโสภณ (หลวงปู่จรัส เขมจารี) หรือหลวงปู่ห้วย วัดประชารังสรรค์ อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ เกจิอาจารย์ชื่อดังของจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
ซึ่งหมายเลขที่นำออกมาประมูล แบ่งเป็น 3 กลุ่มหมายเลข ได้แก่กลุ่มที่ 1 เลข 4 ตัวเหมือน หลักประกันหมายเลข 20,000 บาท ราคาเปิดประมูลเริ่มต้น 50,000 บาท กลุ่มที่ 2 เลข 3 ตัว เหมือน , 2 ตัวเหมือน , เลขตัวเดียว , เลขคู่ 8 และเลขคู่ 9 หลักประกันหมายเลข 5,000 บาท ราคาเปิดประมูลเริ่มต้น 10,000 บาท และกลุ่มที่ 3 เลขหลักพัน, เลขเรียง, เลขคู่ หลักประกันหมายเลข 2,000 บาท ราคาเปิดประมูลเริ่มต้น 3,000 บาท โดยประชาชนที่สนใจแต่ไม่มีรถก็สามารถประมูลได้ และรถที่จดทะเบียนแล้วก็สามารถประมูลได้
ทั้งนี้รายได้จากการประมูลทะเบียนรถเลขสวย จะนำเข้า กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) เพื่อสนับสนุนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และช่วยเหลือผู้พิการเนื่องจากอุบัติเหตุทางถนน จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจลงทะเบียนและร่วมประมูลได้ในวันและเวลาดังกล่าว และสามารถติดตามรายละเอียดรวมถีงประมูลผ่านช่องทางออนไลน์ได้ ที่ www.tabienrod.com หรือโทร 045-617420 ,045-810711 หรือสายด่วน 1584 .

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ // รายงาน