บึงกาฬ-เปิดงานสถาปนาเมือง 9 ปี สวยงามรำบวงสรวงท่ามกลางสายฝน


จังหวัดบึงกาฬ จัดงานวันสถาปนา และงานของดีจังหวัดบึงกาฬ เฉลิมฉลองครบรอบ 9 ปีแห่งการก่อตั้งจังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2563 ในโอกาสจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬ ครบรอบ 9 ปี ในระหว่างวันที่ 1 – 5 สิงหาคม 2563 นี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ภายในจังหวัดบึงกาฬ ที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย(มท.3) เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยมีนายสนิท ขาวสอาด ผวจ.บึงกาฬ รอง ผวจ.บึงกาฬ หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้าประชาชน กลุ่มชาติพันธ์ ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดบึงกาฬ มาร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ บริเวณศาลเจ้าแม่สองนาง ถ.เจ้าแม่สองนาง ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ไปจนถึงถนนข้าวเม่าริมโขง โดยขอให้นักท่องเที่ยวทุกคนที่มาร่วมงาน ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด สวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์
ซึ่งในครั้งนี้ ได้มีการจัดงานร่วมกับงานกาชาดจังหวัดบึงกาฬ โดยสถานที่จัดงานวันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬ ก้าวสู่ปีที่ 9 ก้าวหน้า มุ่งสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจชายแดนแห่งลุ่มน้ำโขง “สร้างเมือง สร้างคน สร้างรายได้” เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของพื้นที่ ให้สามารถรองรับกิจกรรมและเทศกาลงานท่องเที่ยวของจังหวัดบึงกาฬที่กำหนด จัดขึ้นตลอดปี ตอบสนองยุทธศาสตร์ที่ตั้งสามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในอนุภาคลุ่มน้ำโขง และเพื่อกระตุ้นการเดินทางมาท่องเที่ยวยังจังหวัดบึงกาฬ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ ทั้งยังส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กระจายรายได้สู่ชุมชน มีการแสดงนิทรรศการของดีอำเภอและชาติพันธ์ การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชนงานกาชาด การประกวดนางสาวบึงกาฬ การประกวดร้องเพลง การเดินแบบผ้าไทย การแข่งกีฬาคาราวานสินค้า ถนนอาหาร และการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรม และการจัดแสดงคอนเสิร์ตเป็นประจำทุกคืน
ไฮไลของงานอยู่ที่นางรำกว่า 1,200 คน รำบวงสรวงเจ้าศาลเจ้าแม่สองนาง ซึ่งเป็นศาลศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดบึงกาฬมาช้านาน ซึ่งในปีนี้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากต้องป้องกันโรคโควิค-19 ..
ปวิณชัย บุญพิเชฐ บึงกาฬ // 0864509937