จ.เลย พบผู้ป่วยเพิ่มเพียง 1 ราย ไม่มีนอกพื้นที่เข้ามาขอรับการรักษาหายป่วยกลับบ้าน25 ราย ลดลงต่อเนื่อง


วันที่ 27 พ.ย. 64 เวลา 10.00 น.ที่ศูนย์ปฏิบัติกาฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ห้องประชุมภูกระดึง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเลย มีการแถลงข่าวสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 เป็นเอกสาร
รายงานผู้ติดเชื้อประจำวันที่ 27 พ.ย. 64 พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย เสียชีวิตสะสม 34+1 รายเท่าเดิม ผู้ป่วยยืนยันสะสมจำนวน 4,186 ราย กำลังรักษาตัวอยู่ 440 ราย หายป่วยแล้ว 4,019 ราย และยังคงมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต้องติดตามอีก 440 ราย วันนี้ผู้ป่วยหายส่งตัวกลับบ้าน 25 ราย ผู้ป่วยจากในพื้นที่ 1 ราย
พบผู้ติดเชื้อใหม่ในจังหวัด คลัสแตอร์ พื้นที่ หมู่ 4 ต.ชัยพฤกษ์ร่องจิก อ.เมือง 1 รายมีผู้ป่วยที่รักษาที่โรงพยาบาล ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย 59 ราย อาการปอดอักเสบไม่รุนแรง 69 ราย มีอาการปอดอักเสบรุนแรง 6 ราย มีผู้ป่วยต้องใส่ท่อหายใจ 1 ราย
ส่วนการบริหารเตียงรักษาพยาบาล ใน รพ. 345 เตียง รพ.สนาม 283 ราย ศูนย์โควิดชุมชน 1,738 เตียง เหลือ 2,266 ราย

ส่วนผลการดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับ ผู้สูงอายุ และ ผู้ที่โรคประจำตัว รวมทั้ง มารดาตั้งครรภ์ กลุ่ม(608) ฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 360,081 โด๊ส เข็มที่ 2 จำนวน 305,730 โด๊ส
ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย