ผู้ว่าฯศรีสะเกษ เปิดเมือง! เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย พร้อมรับนักท่องเที่ยวหลังโควิดคลี่คลาย

ผู้ว่าฯศรีสะเกษ เปิดเมือง! เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย พร้อมรับนักท่องเที่ยวหลังโควิดคลี่คลาย
เมื่อเร็วๆนี้ ที่สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (เกาะกลางน้ำห้วยน้ำคำ) อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 โดยมี นายรัฐวิทย์ อังคสกุลเกียรติ อุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายชนินทร์ คุ้มใหญ่โต ผอ.สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหน้าส่วนราชการ นักกีฬาและประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม ภายใต้มาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด
นายวัฒนา กล่าวว่า การแข่งขันกีฬาเรือพายดังกล่าวในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์การพัฒนาด้านกีฬาทางน้ำ การอนุรักษ์ประเพณีในการแข่งขันเรือยาวและส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวในจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่ง จ.ศรีสะเกษ มีศักยภาพความพร้อมด้านการจัดการแข่งขันกีฬาในทุกชนิดกีฬา เนื่องจาก จ.ศรีสะเกษ มีฐานะเป็นเมืองกีฬา จึงมีความพร้อมในด้านโรงแรมที่พัก เส้นทางคมนาคมที่สะดวก เพราะห่างจากสนามบินนานาชาติ เพียงแค่ 60 กม. กับถนน 4 เลน สถานที่ใช้ในการแข่งขันก็มีความพร้อมสูง นับเป็นจังหวัดแรกๆ ที่มีการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาแบบมีผู้เข้าชมได้หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 คลี่คลาย
ทั้งนี้การแข่งขันดังกล่าว มีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จากทั่วประเทศ เข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก แบ่งการแข่งขันเรือยาวออกเป็น 3 ประเภท คือ ประเภทเรือยาว 55 ฝีพาย ประกอบด้วย เรือ ป.นำโชค จาก จ.ปทุมธานี เรือศรีสตึก จ.บุรีรัมย์ เรือเจ้าแม่ประดู่ทอง จ.ชลบุรี เรือศรพลายวาด จ.บึงกาฬ เรือเจ้าขุนเณรคนสวยโพธิ์ธาราม จ.นครปฐม เรือขุนทัพ จ.อุบลราชธานี รวมทั้งประเภทเรือยาว 40 ฝีพาย ประกอบด้วย เรือเทพศักดิ์สิทธิ์ จ.สุรินทร์ เรือหงส์ฟ้ามหาราช จ.ศรีสะเกษ เรือผ่านบัวขาว จ.ศรีสะเกษ เรือเขาวงนาวา จ.กาฬสินธุ์ เรือสิงห์ไสว จ.พิษณุโลก เรือสิงห์ปทุม จ.ปทุมธานี และประเภทเรือยาว 30 ฝีพาย ประกอบด้วย เรือเทพวชิรวิทย์ จ.ปทุมธานี เรือจักรณารายณ์ จ.สระบุรี เรือเพชรมงคล ศ.สิงห์ไสว จ.พิษณุโลก เรืออัครมงคล จ.สมุทรปราการ เรือแม่ย่าจันมี จ.อุบลราชธานี เรือสุวรรณหงส์ จ.อุดรธานี เรือแม่ศรีพัฒนาพร จ.อุบลราชธานี และเรือภัทรภูมินทร์ จ.พระนครศรีอยุธยา .

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา  ศรีสะเกษ // รายงาน